W Liście zleceń w serwisie iPKO znajduje się status zgłoszenia. Tam też będzie dokument potwierdzający udzielenie (odwołanie) pełnomocnictwa.


 

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik?

Każdy pełnomocnik ma indywidualne uprawnienia. Zakres dyspozycji, które może realizować pełnomocnik, zależy od poziomu dostępu, jaki określił dla niego posiadacz rachunku. Pełnomocnicy mogą zarządzać kontem zdalnie przez serwis internetowy iPKOaplikację mobilną IKO oraz serwis telefoniczny

W serwisie internetowym iPKO posiadacz rachunku widzi dane swoje i pełnomocników. Pełnomocnik do dysponowania rachunkiem widzi tam tylko swoje dane.

Twój Pełnomocnik nie ma jeszcze konta? 

Żeby otworzyć konto na selfie, wystarczy:

  1. Pobrać i uruchomić aplikację IKO, a następnie wybrać opcję Zostań klientemotwórz konto oraz Otwarcie konta online
  2. Wybrać rodzaj konta i kartę płatniczą, podać dane kontaktowe oraz udzielić odpowiednie zgody.
  3. Zrobić zdjęcia swojego dowodu osobistego i twarzy, sprawdzić poprawność danych, wskazać adres zamieszkania, zaakceptować oświadczenia i złóż wniosek. Potem wystarczy podpisać umowę online i korzystać ze swojego konta! Niektóre funkcje np. e-Urząd będą wymagały dodatkowego potwierdzenia tożsamości w oddziale.

    Więcej

 

Kto nadaje/odbiera pełnomocnictwo?

  • w przypadku kont indywidualnych dla osób pełnoletnich: posiadacz rachunku
  • w przypadku kont wspólnych dla osób pełnoletnich: obaj posiadacze rachunku

W przypadku konta dla osoby małoletniej przedstawiciel ustawowy (opiekun prawny) otrzymuje automatycznie dostęp pasywny (zobacz poziomy dostępu) do rachunku osoby małoletniej nie dotyczy rachunków otwieranych przed 13.03.2011 r.)