Jak udzielić pełnomocnictwa do konta w PKO Banku Polskim?

Ustal pełnomocnika w serwisie internetowym iPKO

 1. W serwisie iPKO wybierz Moje produkty → Konto → Dyspozycje i Zaświadczenia → Rachunek bankowy - pełnomocnictwo:

  Ustal pełnomocnika w serwisie internetowym iPKO

 2. W formularzu wybierz kolejno dyspozycję Udzielenia Pełnomocnictwa -> konto, którego dotyczy dyspozycja, a następnie wypełnij potrzebne dane i zatwierdź
 3. Jeśli wniosek dotyczy pełnomocnictwa do konta wspólnego, drugi posiadacz będzie mógł zatwierdzić dyspozycję w swoim serwisie iPKO w zakładce Lista zleceń.

W Liście zleceń, w serwisie iPKO znajduje się status zgłoszenia. Tam też będzie dostępny dokument potwierdzający udzielenie (odwołanie) pełnomocnictwa.

Ustal pełnomocnika w placówce PKO Banku Polskiego

Twój Pełnomocnik nie ma jeszcze konta? Może otworzyć konto na selfie!

Żeby otworzyć konto na selfie, wystarczy:

 1. Pobrać i uruchomić aplikację IKO, a następnie wybrać Otwórz konto na selfie.
 2. Podać dane kontaktowe, udzielić odpowiednie zgody oraz wybrać rodzaj konta i kartę płatniczą.
 3. Zrobić zdjęcia swojego dowodu osobistego i twarzy, sprawdzić poprawność danych, wskazać adres zamieszkania, zaakceptować oświadczenia i złożyć wniosek. Potem wystarczy podpisać umowę online i korzystać ze swojego konta! Pamiętaj, że niektóre funkcje np. e-Urząd będą wymagały dodatkowego potwierdzenia tożsamości w oddziale.

  Więcej

 


Dlaczego warto ustanowić pełnomocnika dla seniora?

 • Pomocne rozwiązanie dla osób, które mają trudności z obsługą serwisu internetowego lub aplikacji mobilnej oraz, z różnych powodów, nie mogą pójść do oddziału. W zależności od rodzaju udzielonego pełnomocnictwa, pełnomocnik może pomóc seniorowi, zgodnie z jego wolą, w korzystaniu z bankowości, np.:
  • Zrobić przelew
  • Opłacić rachunki
  • Założyć lokatę itp.
 • Pełnomocnik działa w ramach nadanych mu uprawnień (w granicach pełnomocnictwa). Posiadacz konta może z niego nadal w pełni korzystać.

 

Dodatkowe informacje

Rodzaje pełnomocnictw, które mogą pomóc Ci w codziennym zarządzaniu finansami

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Jaki zakres dostępu do konta ma pełnomocnik?

Jak nadać pełnomocnictwo?

Maksymalna liczba pełnomocników

Co dzieje się z pełnomocnictwem na wypadek śmierci właściciela konta?

Pełnomocnik, a współposiadacz rachunku

Czy udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa jest płatne?

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Jak zarządzać pełnomocnictwem?

Czy pełnomocnik może otrzymać kartę do konta właściciela?

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.