System płatności CASHBILL jest nowoczesnym rozwiązaniem teleinformatycznym umożliwiającym Klientom dokonywanie płatności za towary i usługi zakupione za pośrednictwem Internetu ułatwiając zarówno Państwu jak Akceptantom dokonywanie wzajemnych rozliczeń pieniężnych.