PayLane to płatności online, które pozwolą rozwijać Twój e-biznes. Oprócz najpopularniejszych metod płatności (m.in. karty kredytowe i debetowe, polecenia przelewu i zapłaty, PayPal), PayLane oferuje płatności cykliczne, jednym kliknięciem, oraz w walutach ponad 50 krajów.