Czym jest Aplikacja Rodzica?

Aplikacja Rodzica to wydzielona sekcja w serwisie bankowości internetowej iPKO, w której rodzic obsługuje rachunki dzieci z oferty PKO Junior. W aplikacji dysponuje podglądem stanu rachunków dzieci, ma możliwość akceptacji zainicjowanych przez nie przelewów bądź doładowań, stawia wyzwania i ocenia realizację podejmowanych wyzwań przez dzieci. Rodzic w aplikacji może również zarządzać kieszonkowym dzieci (regularne zasilanie kont dzieci).

Drukuj