Po ukończeniu przez dziecko 13. roku życia:

  • PKO Konto Dziecka (oferta Junior) zmienia się automatycznie, gdy tożsamość dziecka została wcześniej potwierdzona w oddziale Banku, na PKO Konto Pierwsze – nic nie musisz robić
  • w przypadku konta SKO Konto dla Ucznia możesz otworzyć PKO Konto Pierwsze w oddziale Banku lub przez serwis internetowy iPKO (wtedy umowa zostanie dostarczona przez kuriera)

Numer rachunku dziecka oraz jego login i hasło do logowania nie zmieniają się.

 

Aby otworzyć PKO Konto Pierwsze wystarczy odwiedzić z dzieckiem dowolny oddział Banku wraz ze swoim dowodem osobistym oraz dokumentem dziecka: legitymacją szkolną, dowodem osobistym lub paszportem. Należy pamiętać o numerze PESEL swojego dziecka.

Drukuj