Jeżeli szkoła podstawowa, do której uczęszcza dziecko, uczestniczy w programie Szkolnych Kas Oszczędności, wystarczy wypełnić oświadczenie (dostępne za pośrednictwem Opiekuna SKO w szkole), podpisać je i przekazać nauczycielowi, który opiekuje się SKO w danej szkole.

Jeśli szkoła podstawowa, w której uczy się dziecko, nie bierze udziału w programie Szkolnych Kas Oszczędności, prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego.

Drukuj