Wyniki etapu krajowego „Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli” 2019/2020:

I. Szkoła Podstawowa w Wilkowie - 20 tys. zł

II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach - 15 tys. zł

III. Publiczna Szkoła Podstawowa w Michałowie - 10 tys. zł

Nagroda Internautów: Szkoła Podstawowa im. Jana Adama Maklakiewicza w Mszczonowie - 10 tys. zł 

Wszyscy laureaci „Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli” (2019/2020)

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Banku, skutkującymi zmianą liczby Regionów Bankowości Detalicznej, Bank jako Organizator Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli dla edycji 2019/2020 uprzejmie informuje, że w konsekwencji tych zdarzeń modyfikacji ulega:

1) liczba nagród określonych w § 13 ust. 3 Regulaminu Konkursu – w wyniku tej zmiany liczba nagród I stopnia wyniesie 7 nagród,

2) liczba szkół (uczestników Głosowania Internautów), określonych w § 16 ust. 1 Regulaminu Konkursu – w wyniku zmiany liczba szkół biorących udział w Głosowaniu Internautów wyniesie 10.

Zgodnie z regulaminem „Konkursu SKO dla szkół i nauczycieli” informujemy, że decyzją Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego w edycji 2019/2020:

  • liczba nagród III stopnia (dla szkół) wyniosła 254
  • wysokość nagród finansowych dla nauczycieli wyniosła (kwoty brutto):

Dla Platynowej Odznaki - 5 000 zł
Dla Złotej Odznaki - 3 000 zł
Dla Srebrnej Odznaki - 2 000 zł
Dla Brązowej Odznaki - 1 000 zł

Łącznie nagrodzonych zostało ponad 300 szkół oraz prawie 450 nauczycieli.

Drukuj