Zgodnie z regulaminem „Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej” informujemy, że decyzją Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego nagrody finansowe w edycji 2017/2018 wyniosły (kwoty brutto):

  • Dla Platynowej Odznaki - 5 000 zł,
  • Dla Złotej Odznaki - 3 000 zł,
  • Dla Srebrnej Odznaki - 2 000 zł,
  • Dla Brązowej Odznaki - 1 000 zł.

Lista laureatów Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2017/2018

Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej – regulamin
Konkurs z okazji Dnia Edukacji Narodowej – karta zgłoszeniowa
RODO - informacje dla uczestników Konkursu SKO i Konkursu dla Opiekunów SKO z Okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

W związku z niejednolitym wzrostem w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 liczby uczniów powyżej 13. roku życia (na skutek utworzenia klas VII), uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia jednolitych warunków uczestnictwa w Konkursie dla SKO oraz Konkursie dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej (DEN), przez całkowitą liczbę uczniów danego Uczestnika w bieżącym roku szkolnym należy rozumieć sumę uczniów mogących w dniu 15 czerwca 2018 r. korzystać z oferty produktowej SKO, tj. uczniów, którzy w tym dniu są w wieku 5-12 lat. Tym samym, uczniowie danej szkoły, którzy przed dniem 16 czerwca 2018 r. zakończyli swój 13. rok życia, tj. obchodzili już swoją 13. rocznicę urodzin, nie są uwzględniani przy ustalaniu kryterium pod nazwą „powszechność oszczędzania”, o którym mowa w:
- § 12 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Konkursu dla SKO,

- § 6 ust. 11 pkt 4 oraz § 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu Konkursu DEN.

Drukuj