W organizowanym od niemal 50 lat konkursie pt. „Konkurs dla SKO”, PKO Bank Polski co roku nagradza kilkaset szkół, które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością.

Informacje ogólne
Etapy i nagrody
Kryteria nagradzania
Jak zgłosić się do konkursu?
Wyniki etapu regionalnego Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności
Wyniki konkursu dla SKO i DEN - edycja 2014/2015
Drukuj