Wyniki „Konkursu dla SKO” 2017/2018:

I. Szkoła Podstawowa nr 7 im. T. Kościuszki w Nowej Rudzie - 20 tys. zł

II. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach - 15 tys. zł

III. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rabce Zdroju - 10 tys. zł

Nagroda Internautów: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu - 10 tys. zł

 

Wyniki etapu regionalnego „Konkursu dla SKO” (2017/2018)

Konkurs dla SKO 2017/2018 – regulamin 
Konkurs dla SKO 2017/2018 – karta zgłoszeniowa
RODO - informacje dla uczestników Konkursu SKO i Konkursu dla Opiekunów SKO z Okazji Dnia Edukacji Narodowej
Głosowanie Internautów 2018

 

W związku z niejednolitym wzrostem w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 liczby uczniów powyżej 13. roku życia (na skutek utworzenia klas VII), uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia jednolitych warunków uczestnictwa w Konkursie dla SKO oraz Konkursie dla Opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej (DEN), przez całkowitą liczbę uczniów danego Uczestnika w bieżącym roku szkolnym należy rozumieć sumę uczniów mogących w dniu 15 czerwca 2018 r. korzystać z oferty produktowej SKO, tj. uczniów, którzy w tym dniu są w wieku 5-12 lat. Tym samym, uczniowie danej szkoły, którzy przed dniem 16 czerwca 2018 r. zakończyli swój 13. rok życia, tj. obchodzili już swoją 13. rocznicę urodzin, nie są uwzględniani przy ustalaniu kryterium pod nazwą „powszechność oszczędzania”, o którym mowa w:
- § 12 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 3 pkt 1 Regulaminu Konkursu dla SKO,
- § 6 ust. 11 pkt 4 oraz § 6 ust. 14 pkt 1 Regulaminu Konkursu DEN.

W związku ze zmianami demograficznymi oraz planami zmian w systemie oświaty, zapisy które warunkują udział szkoły i nauczyciela w konkursach SKO od przystąpienia do programu w danym roku szkolnym co najmniej 5. nowych członków (§6 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Konkursu dla Szkolnych Kas Oszczędności w edycji 2017/2018 oraz §5 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej) nie będą brane pod uwagę, o ile w danej szkole nie ma możliwości pozyskania wymaganej ww. regulaminami liczby nowych członków SKO (np. brak jest klas pierwszych/nowych uczniów w roku szkolnym 2016/2017, a pozostali uczniowie już uczestniczą w SKO) i stosowną informację dotyczącą niemożności pozyskania takiej liczby nowych członków SKO w formie pisemnej potwierdzi dyrektor szkoły w trakcie zgłaszania szkoły/nauczyciela do konkursów. Jednocześnie informujemy, że w takiej sytuacji uczestnicy konkursu(ów) nie otrzymają w łącznej punktacji punktów przewidzianych za pozyskanie nowych członków SKO.

Drukuj