Zima z SKO procentuje nagrodami! Weźcie udział w rywalizacji dla szkół podstawowych i wygrywajcie cenne nagrody. Zapraszamy do udziału w konkursie „Zimowe Oszczędzanie z SKO”.

 

Co jest głównym celem Konkursu „Zimowe Oszczędzanie z SKO”?

Zgodnie z regulaminem Konkurs ma na celu szerzenie w szkołach podstawowych idei oszczędzania i przedsiębiorczości w ramach Szkolnych Kas Oszczędności.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do Konkursu mogą zgłaszać się szkoły podstawowe, które mają otwarty rachunek SKO Konto dla Szkoły. Szkoły podstawowe, które nie mają jeszcze SKO Konta dla Szkoły, mogą przystąpić do Konkursu po jego założeniu.  

 

W jakim terminie odbywa się Konkurs i do kiedy szkoły mogą zgłosić swój udział?

Konkurs rozpoczyna się 13 lutego 2013 r., a kończy 31 marca 2013 r. Szkoły mogą przystępować do Konkursu przez cały okres jego trwania.

 

Jakie nagrody mogą zdobyć szkoły uczestniczące w Konkursie?

W każdej grupie 38 szkół z największą liczbą zdobytych punktów może zdobyć atrakcyjne nagrody:

  1. za zajęcie miejsc od 1 do 3 - zestaw składający się z laptopa, rzutnika, tablicy interaktywnej,
  2. za zajęcie miejsc od 4 do 9 - zestaw składający się z laptopa i rzutnika,
  3. za zajęcie miejsc od 10 do 18 - laptop,
  4. za zajęcie miejsc od 19 do 38 - aparat fotograficzny.

 

Czy wszystkie szkoły zgłoszone do Konkursu rywalizują ze sobą na równych zasadach?

W celu wyrównania rywalizacji między szkołami, wprowadzono podział na 3 odrębne grupy (w oparciu o liczbę uczniów w szkole):

  • szkoły do 100 uczniów włącznie,
  • szkoły od 101 do 300 uczniów włącznie,
  • szkoły od 301 uczniów.

 

Co decyduje o zwycięstwie w Konkursie?

O końcowym sukcesie szkoły decydować będą efekty popularyzacji SKO w danej szkole, czyli:

  • liczba dzieci oszczędzających w SKO w danej szkole,
  • suma środków zaoszczędzonych na rachunkach SKO uczniów w danej szkole.

 

W jaki sposób szkoły mogą zgłosić swój udział?

Zgłoszenie szkoły następuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej (do pobrania poniżej). Wypełniony formularz (podpisany przez dyrektora szkoły) należy zeskanować i wysłać e-mailem na adres sko@pkobp.pl oraz na imienną skrzynkę służbową pracownika Banku opiekującego się SKO w Oddziale, który prowadzi SKO Konto dla Szkoły.

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 20 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, tj. najpóźniej 30 kwietnia 2013 r.

 

Wyniki Konkursu „Zimowe Oszczędzanie z SKO”

 

 

Rankingi publikowane w trakcie trwania konkursu
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj