„Wiosenne filmowanie z SKO” to nowy konkurs adresowany do szkół uczestniczących w Programie Szkolnych Kas Oszczędności.  Ma on na celu szerzenie idei oszczędzania, przedsiębiorczości oraz postaw ekologicznych w ramach Programu SKO. Biorące w nim udział szkoły mogą wygrać bardzo atrakcyjne nagrody: tablice multimedialne, rzutniki, laptopy, tablety oraz kamery cyfrowe.

Wyniki konkursu "Wiosenne filmowanie z SKO".

Nagrodzone prace można zobaczyć tutaj.

Kto może wziąć udział w Konkursie?
Główne założenia Konkursu
Jak się zgłosić?
Czas trwania konkursu
Od czego zależy ocena, czyli jakie są kryteria wyboru laureatów?
Nagrody
Jakie warunki musi spełniać praca konkursowa?
Kiedy nastąpi ogłoszenie wyników konkursu?
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj