PKO Konto Pierwsze to nowoczesny i wygodny rachunek stworzony specjalnie z myślą o młodzieży w wieku 13-18 lat.

To kolejny po SKO krok w kierunku praktycznej edukacji finansowej. Po założeniu PKO Konta Pierwszego z możliwością zachowania dotychczasowego numeru rachunku SKO Konto dla Ucznia, dziecko zyskuje:

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie!*
  • 0 zł za krajowe przelewy typu Elixir
  • 0 zł za dostęp do usług bankowości elektronicznej (iPKO)

Każdy posiadacz PKO Konta Pierwszego otrzymuje kartę płatniczą. Karta doskonale zastępuje gotówkę!

  • Kartą można płacić za zakupy w punktach handlowo-usługowych oznaczonych symbolem Visa w tym dokonywane przez Internet.
  • Za drobne zakupy można szybko zapłacić kartą dzięki wykorzystaniu funkcji płatności zbliżeniowych Visa payWave (szybkie pojedyncze transakcje do kwoty 50 zł bez konieczności podawania numeru PIN).
  • Możliwość wypłaty gotówki również przy okazji płacenia kartą za zakupy (maksymalnie 300 zł) w punktach oznaczonych symbolem Visa cash back.
  • W serwisie iPKO można w pełni obsługiwać swoją kartę np. zmienić numer PIN do karty, ustalać maksymalne dzienne limity transakcji internetowych, zakupów przy użyciu karty oraz wypłat gotówki, a także zastrzec kartę.
  • W każdej chwili można również doładować swój telefon komórkowy na kartę – przez iPKO lub w bankomatach w Polsce.

Można również samodzielnie zdecydować jak ma wyglądać karta płatnicza wydana do konta - poza standardowym wzorem karty dostępnych jest aż 18 zróżnicowanych tematycznie wizerunków - galeria kart debetowych

 

W serwisie iPKO lub w Oddziale Banku można złożyć dyspozycję wydania karty z wybranym wizerunkiem w dowolnym momencie posiadania konta.

*Za wypłaty gotówki w walutach obcych operatorzy bankomatów mogą pobierać opłaty. Wypłata gotówki w walutach obcych wiąże się z pobraniem prowizji za przewalutowanie. Zasady przewalutowania operacji zawiera Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA.

Waluta

waluta rachunku - PLN

Informacje dodatkowe
Przeznaczenie
Zawarcie umowy
Dla kogo?

Opłaty i prowizje

Najważniejsze opłaty:
Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 0 zł
Abonament za korzystanie z usług bankowości elektronicznej iPKO 0 zł
Wydanie karty debetowej do konta: 0 zł
Opłata miesięczna za kartę debetową

0,00 zł – gdy dokonano min. 2 operacje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku1

3,90 zł – gdy nie dokonano min. 2 operacji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku1

 

Wypłata gotówki w walucie polskiej oraz walutach obcych:
za każdą operację od wartości operacji
w bankomatach PKO Banku Polskiego 0 zł
w pozostałych bankomatach (również w bankomatach za granicą!) 0 zł

 

Przelewy krajowe
na rachunki prowadzone w PKO Banku Polskim:
za pośrednictwem serwisu internetowego 0 zł
za pośrednictwem serwisu telefonicznego 0 zł
w oddziale PKO Banku Polskiego 5 zł
na rachunki w innym banku (nie dotyczy przelewów do ZUS i US):
za pośrednictwem serwisu internetowego 0 zł
za pośrednictwem serwisu telefonicznego 3 zł
w oddziale PKO Banku Polskiego 8 zł

Pełna Taryfa Opłat i Prowizji Bankowych.

Odsetki

Odsetki na rachunku są naliczane od dnia wpływu środków pieniężnych na rachunek do dnia poprzedzającego dzień wypłaty włącznie. Kapitalizacja miesięczna odsetek.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Oprocentowanie

Oprocentowanie zmienne. Aktualne oprocentowanie środków na rachunku wynosi 0,00%.

 

1 Dotyczy operacji bezgotówkowych dokonanych kartą debetową, rozliczonych w okresie, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę.

Aby założyć rachunek PKO Konto Pierwsze z zachowaniem numeru rachunku bankowego SKO Konto dla Ucznia, wystarczy, że dziecko przyjdzie z rodzicem lub opiekunem do dowolnej placówki PKO Banku Polskiego.