Depozyty gromadzone w PKO Banku Polskim są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Jest to instytucja chroniąca środki pieniężne zgromadzone w bankach. Została powołana ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 z późn. zm.).

Wysokość gwarancji
Gwarancjom BFG podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
Gwarancjom BFG nie podlegają depozyty:
Waluta wypłaty środków gwarantowanych
Zasady wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Odzyskanie części środków, która nie jest gwarantowana przez BFG
Drukuj