Ich celem jest ułatwienie firmom lub przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania np. w postaci kredytów bankowych czy pożyczek. Oferują one poręczenia zobowiązań finansowych firmy, którzy posiadają zdolność kredytową, ale nie posiadają wymaganych odpowiednich zabezpieczeń. W Polsce działa kilkadziesiąt funduszy poręczeniowych, które udzielają przedsiębiorcom poręczeń, jako formy zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Prowadzą one usługi w zakresie poręczeń kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych. Większość z nich również funkcjonuje w ramach KSU. Funduszom poręczeniowym działającym w ramach tego systemu nadawane są ratingi, tzn. podlegają one ocenie wiarygodności kredytowej w perspektywie długo oraz krótkoterminowej. Jednocześnie warto zauważyć, że ponad 20-tu funduszy poręczeń kredytowych udziałowcem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Drukuj