Przeznaczone są na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej. Oznacza to, że firma może przeznaczyć środki m.in. na finansowanie inwestycji, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, zakup materiałów i surowców czy wdrażanie nowych rozwiązań technicznych czy technologicznych. Fundusze te udzielają również wsparcia doradczego. Do ich zalet zaliczmy:

  • niskie oprocentowanie, szeroki zakres finansowania (od kilku tysięcy złotych do nawet 500 tys. i więcej),
  • brak ukrytych opłat i dodatkowych kosztów,
  • szybki dostęp do środków (działają w całej Polsce),
  • doświadczenie i nadzór organów administracji publicznej.

W Polsce działa około 80 funduszy pożyczkowych. Część z nich funkcjonuje w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU), która jest ogólnopolską siecią ośrodków prowadzonych przez ponad 150 instytucji wpierających rozwój biznesu. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Drukuj