Likwidacja działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy podjęcia kilku kroków. Pierwszym jest dokonanie stosownego wpisu w CEIDG. Najszybciej i najwygodniej zrobić to przez internet. Poniżej instrukcja krok po kroku. 

Warto wiedzieć 

CEIDG

Tak jak zgłoszenie, zawieszenie i wznowienie, także likwidacja firmy powinna być zgłoszona na druku CEIDG-1. Wniosek o wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy złożyć w urzędzie miasta lub gminy w terminie do 7 dni od momentu rzeczywistego zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Urząd, który otrzyma poprawnie wypełniony wniosek o zamknięcie działalności gospodarczej, przekaże tę informację do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz GUS. Mimo to, jeśli zamykasz firmę, to i tak będziesz musiał złożyć dodatkowe dokumenty w ZUS i Urzędzie Skarbowym. 

ZUS

Masz 7 dni od likwidacji na złożenie do ZUS formularza ZWUA o wyrejestrowanie siebie i ewentualnych pracowników z ubezpieczenia. Jeśli do ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszeni byli członkowie twojej rodziny, to należy to zgłosić do ZUS na formularzu ZCNA. 

US

Ponadto należy przygotować spisy z natury dla celów PIT i VAT oraz zestawienie towarów, środków trwałych oraz wyposażenia, które w dniu likwidacji pozostało na stanie firmy. Co istotne, zamiar sporządzenia spisu z natury należy zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 7 dni przed terminem sporządzenia dokumentu. 

Na podstawie spisu należy także przygotować i złożyć ostatnią deklarację VAT-7 lub VAT-7K (zależnie od tego czy rozliczałeś się miesięcznie czy kwartalnie). Jeśli byłeś płatnikiem VAT to w ciągu 7 dni od likwidacji powinieneś złożyć do urzędu skarbowego deklarację VAT-Z, o wyrejestrowanie z VAT. W przypadku gdy korzystałeś z kas fiskalnych należy zrobić wydruk raportu dobowego i miesięcznego, a następnie złożyć do urzędu wniosek o dokonanie odczytu, a także wyrejestrowania kasy. Dokonanie odczytu odbywa się w obecności pracownika urzędu skarbowego. 

Wpis o likwidacji w CEIDG przez internet - krok po kroku 

Jeśli chcesz zgłosić likwidację działalności gospodarczej przez internet, wejdź na stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Masz tutaj co najmniej trzy sposoby na dotarcie do wniosku o wyrejestrowanie działalności gospodarczej. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Pierwszy - poprzez górne menu, wymaga największej liczby klinięć. W górnym menu należy kliknąć Formularze i instrukcje (1). Zostaniesz przeniesiony na kolejną stronę z rozwiniętym menu z lewej strony. Z tego menu wybierz Przygotuj wniosek online. Otworzy się kolejna strona, a menu z lewej strony będzie miało już inną zawartość. Kliknij Zakończ działalność gospodarczą

Drugi - poprzez kliknięcie w czerwony kafelek opisany jako Złóż wniosek CEIDG (2), usytuowany w centralnej części strony głównej. Kliknięcie zaprowadzi cię do strony zatytułowanej Co chcesz zrobić, z której z centralnej części strony wybierasz opcję Zakończyć działalność gospodarczą lub z menu po lewej stronie Zakończ działalność gospodarczą

Trzeci i najwygodniejszy, bo pozwalający ominąć kilka opisanych wyżej kroków, to zalogowanie się do serwisu CEIDG za pomocą Profilu Zaufanego. W tym celu na stronie głównej kliknij Zaloguj (3). Zostaniejsz przeniesiony na stronę Logowanie, na której należy wybrać Profil Zaufany

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Teraz pojawi się strona Profilu Zaufanego, gdzie należy dokonać logowania za pomocą hasła lub przez bankowość elektroniczną PKO Bank Polski lub Inteligo. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Po zalogowaniu do Profilu Zaufanego przez hasło otwiera się strona o nazwie PODPISYWANIE DOKUMENTU, zawierająca dane osoby posługującej się Profilem. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet 

W sekcji Informacje dodatkowe opisane jest czemu w danej chwili ma służyć wykorzystanie Profilu Zaufanego - w tym przypadku jest to udzielenie dostępu do systemu CEIDG

Wybierz Podpisz profilem zaufanym. Ponieważ do podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym niezbędna jest twoja autoryzacja, to po kliknięciu powyższego przycisku system otworzy okienko zależnie od wybranego wcześniej sposobu autoryzacji – poprzez hasło lub PKO Bank Polski. 

Opcja 1: Autoryzacja przez bankowość elektroniczną PKO Banku Polskiego 

Jeśli wybrałeś autoryzację poprzez bank PKO to pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym, w którym znajduje się informacja o uwierzytelnieniu w zewnętrznym dostawcy tożsamości. W tym przypadku jest to PKO Bank Polski. Kliknij Autoryzuj i podpisz dokument.

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet 

W kolejnym kroku wybierz opcję logowania za pomocą banku. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Spowoduje to przekierowanie do serwisu iPKO. Na tej stronie zostaniesz poproszony o podanie numeru klienta lub loginu. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

W kolejnym kroku zobaczysz stronę z obrazkiem weryfikującym bezpieczeństwo (takim, który jako klient banku wcześniej przypisałeś do swojego procesu logowania) oraz Bank poprosi o podanie hasła. Pamiętaj, że poprawne logowanie nastąpi wtedy, kiedy login, obrazek i hasło będą się zgadzały z tymi, które wcześniej ustawiłeś w banku. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Po zalogowaniu się na konto iPKO pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja dyspozycji z użyciem Profilu Zaufanego. Wprowadź otrzymany kod SMS w odpowiednie pole, usytuowane w prawym dolnym rogu okienka, a następnie potwierdź operację klikając Wykonaj

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

W tym momencie system przeniesie cię z powrotem do strony PANEL PRZEDSIĘBIORCY

Opcja 2: Autoryzacja poprzez hasło do Profilu Zaufanego 

Jeśli wybrałeś autoryzację za pomocą hasła to system otworzy okienko do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Wprowadzenie poprawnego kodu przeniesie cię do systemu CEIDG do strony PANEL PRZEDSIĘBIORCY

Z jej poziomu masz dwie możliwości dodania informacji do wniosku CEIDG o zakończeniu:

1) klikając w centralnej części strony przycisk Zakończ działalność

2) klikając w lewym menu Zakończ działalność gospodarczą 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet 

Kliknięcie którejkolwiek opcji przeniesie cię do strony o nazwie ZAKOŃCZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Tutaj w sekcji Wstępne przygotowanie danych najwygodniej jest wybrać opcję Na podstawie konta użytkownika/aktualnego stanu wpisu (1). Natomiast w sekcji Sposób składania wniosku polecamy wybrać Złóż wniosek przy użyciu kreatora (2), który w przejrzysty sposób poprowadzi cię przez cały proces. Po zaznaczeniu kliknij Dalej (3). 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

System wyświetli wówczas okienko z prośbą o potwierdzenie zamiaru złożenia wniosku o wykreślenie z wpisu CEIDG. Jeśli jesteś całkowicie pewien kliknij TAK

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Następnie przejdziesz do strony, na której należy wprowadzić DANE WNIOSKODAWCY. Upewnij się, że data złożenia wniosku jest poprawna. W sekcji Wniosek złożony przez wybierz odpowiednią opcję (1), sprawdź czy twoje dane osobowe są poprawne i zmień lub uzupełnij je, jeśli jest taka potrzeba. Podobnie zrób z danymi identyfikacyjnymi oraz dotyczącymi działalności gospodarczej (2). Na koniec wprowadź aktualnego naczelnika urzędu skarbowego i ponownie kliknij Dalej (3). 

Uwaga! Obok tego przycisku zobaczysz także inny o nazwie Pomiń poprawne (4). Można go użyć w przypadku, gdy już wcześniej rozpocząłeś proces składania wniosku i musiałeś go przerwać. Klikając w niego nie musisz przechodzić kroków kreatora, które wcześniej poprawnie wypełniłeś - system automatycznie przekieruje cię do ostatniego kroku, na którym się zatrzymałeś. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Następnie przejdziesz do sekcji REJESTR UBEZPIECZENIOWY poświęconej instytucji, w której jesteś ubezpieczony. Z rozwijalnej listy należy wybrać odpowiednią opcję oraz podać datę powstania obowiązku płacenia składek, czyli założenia firmy

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Na kolejnym ekranie INFORMACJA O ZAPRZESTANIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ otrzymasz możliwość wskazania daty (1) zaprzestania prowadzenia działalności oraz powodu, z jakiego zaprzestano (2) - możesz nic nie wskazywać lub zaznaczyć kwadracik przy Nie podjęto działalności lub Przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową

Pamiętaj, że data zaprzestania nie może być późniejsza od daty złożenia wniosku. Likwidacji dokonuje się na 7 dni przed lub w dniu złożenia wniosku o likwidację firmy. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

W przypadku zaznaczenia opcji Nie podjęto działalności, należy pamiętać, że data zaprzestania może być datą przyszłą, lecz nie dalszą niż zadeklarowana data rozpoczęcia, ani nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia działalności. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Kliknięcie Dalej na powyższym ekranie spowoduje otwarcie kolejnego okienka informacyjnego skierowanego do podatników VAT. Dowiesz się z niego, że jeśli jesteś podatnikiem VAT, to powinieneś dodatkowo złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie VAT-Z. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Gdy klikniesz Ok, pojawi się kolejne okienko weryfikujące wprowadzone informacje w kreatorze wniosku do CEIDG. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Jeśli wynik weryfikacji będzie poprawny pojawi się strona WERYFIKACJA PRZED PODPISEM. Dowiesz się z niej o zapisaniu wersji roboczej twojego wniosku oraz tego, jaki został mu nadany numer. Z tej strony możesz także pobrać przygotowany wniosek w formacie PDF i wydrukować go, np. po to, aby udać się z nim do urzędu. Ponadto można posłużyć się zawartymi w tym wniosku danymi do automatycznego wypełnienia innych wniosków - w tym celu należy wskazać numer tego wniosku. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Jeśli jesteś gotów do podpisania, kliknij zielone pole Podpisz i wyślij wniosek. Spowoduje to ponowne przeniesienie cię na stronę logowania do Profilu Zaufanego. Możesz zalogować się za pomocą hasła, poprzez serwis PKO Bank Polski lub Inteligo. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Po zalogowaniu ujrzysz znajomą stronę Profilu Zaufanego ze swoimi danymi, natomiast w sekcji Informacje dodatkowe potwierdzisz cel uruchomienia profilu - Elektroniczny podpis dokumentu.  

 Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Jeśli wszystko się zgadza wybierz opcję Podpisz profilem zaufanym. Ponieważ do podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym niezbędna jest twoja autoryzacja, to po kliknięciu system otworzy okienko zależnie od wybranego wcześniej sposobu autoryzacji – poprzez hasło lub PKO Bank Polski. 

Autoryzacja przez PKO Bank Polski 

Jeśli wybrałeś autoryzację poprzez bank PKO to pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym, w którym znajduje się informacja o uwierzytelnieniu w zewnętrznym dostawcy tożsamości. W tym przypadku jest to PKO Bank Polski. Kliknij Autoryzuj i podpisz dokument

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

W kolejnym kroku wybierz opcję logowania za pomocą banku. 

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet

Spowoduje to przekierowanie do serwisu iPKO. Na tej stronie zostaniesz poproszony o podanie numeru klienta lub loginu.  

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

W kolejnym kroku zobaczysz stronę z obrazkiem weryfikującym bezpieczeństwo (takim, który jako klient banku wcześniej przypisałeś do swojego procesu logowania) oraz poprosi o podanie hasła. Pamiętaj, że poprawne logowanie nastąpi wtedy, kiedy login, obrazek i hasło będą się zgadzały z tymi, które wcześniej ustawiłeś w banku.  

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

Po zalogowaniu się na konto iPKO pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja dyspozycji z użyciem Profilu Zaufanego. Wprowadź otrzymany kod SMS w odpowiednie pole, usytuowane w prawym dolnym rogu okienka, a następnie potwierdź operację klikając Wykonaj

Jak zakończyć działalność gospodarczą przez internet  

W tym momencie nastąpi automatyczny powrót do systemu CEIDG na stronę PODSUMOWANIE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Autoryzacja poprzez hasło 

Jeśli wybrałeś autoryzację za pomocą hasła to system otworzy okienko do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. 

Podsumowanie

Poprawne wprowadzenie kodu przeniesie cię z powrotem do systemu CEIDG na stronę PODSUMOWANIE ZŁOŻENIA WNIOSKU. Dowiesz się z niej, że twój wniosek został wysłany i pod jakim numerem został zapisany. Na tym kończy się cała procedura wysyłki wniosku. Z poziomu tej strony możesz także wydrukować wysłany wniosek oraz pobrać plik XML z danymi w nim zawartymi.   

Podsumowanie 

Wykreślenie z działalności gospodarczej z ewidencji nastąpi w chwili zamieszczenia danych w CEIDG. Zwykle jest to nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG. 

Powinieneś pamiętać także o wyrejestrowaniu odbiorników RTV, zamknięciu rachunku firmowego w banku, rozwiązaniu umów z partnerami, kontrahentami, poinformowaniu urzędów, z których masz licencje, koncesje i zezwolenia o likwidacji firmy. 

Na koniec pamiętaj, że nawet jeśli zlikwidowałeś firmę, to podlegasz kontroli Urzędu Skarbowego i ZUS, co oznacza, że przez 5 kolejnych lat musisz utrzymywać pełną dokumentację podatkową i ubezpieczeniową firmy oraz udostępniać ją na żądanie danego podmiotu.

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.