Czy firma, którą prowadzisz, zatrudnia mniej niż 21 osób? Gratulacje, obowiązek wypłacania zasiłków chorobowych przerzucony jest na ZUS. Ale to ty - za pomocą formularza ZUS Z-3 - musisz wskazać ubezpieczycielowi, ile pieniędzy może dostać twój ubezpieczony pracownik. Zaświadczenie płatnika składek możesz złożyć szybko i wygodnie przez internet. 

Forma online druku Z-3 pomoże ci przebrnąć przez najbardziej problematyczne określenie liczby dni, które przepracował twój pracownik oraz wypłat miesięcznych i kwartalnych (wynagrodzenia i premie). Jeśli masz już Profil Zaufany możesz w każdej chwili złożyć "Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3" przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządzasz tylko za pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę. 

Składanie zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3 przez internet – krok po kroku 

Zaloguj się do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS . Proces logowania został krok po kroku opisany w artykule: 

Logowanie do PUE ZUS przez bankowość elektroniczną lub Profil Zaufany 

Po zalogowaniu kliknij w zakładkę Płatnik

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

Na stronie PANEL PŁATNIKA kliknij w link Katalog usług elektronicznych w menu bocznym Usługi (lub link Pokaż w bloczku Usługi). 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Otworzy się strona z listą usług. W katalogu jest ponad 60 usług, dlatego najszybszą drogą dostępu do pożądanego wniosku jest wyszukiwarka. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Wpisz w pole wyszukiwania „z-3” (1) a następnie kliknij Filtruj (2).

Na stronie z wynikami wyszukiwania zaznacz przycisk opcji (kółeczko) przy usłudze Złożenie dokumentu ZUS Z-3 i kliknij Przejdź do usługi (3): 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Pojawi się okienko z komunikatem o konieczności autoryzacji Profilem Zaufanym. Kliknij OK

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

W tym momencie powinno otworzyć się okienko z formularzem elektronicznym do wypełnienia. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Jeśli jednak dla strony PUE ZUS masz jeszcze nie uaktywnioną wtyczkę Adobe Flash w przeglądarce, to możesz zobaczyć ciemny ekran formularza. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

Kliknięcie w ciemną przestrzeń spowoduje pojawienie się na jej środku komunikatu o używaniu wtyczki mogącej spowalniać działanie przeglądarki oraz otwarcie okienka z dwoma przyciskami pozwalającymi na uruchomienie Adobe Flash: 

 1. Pozwól teraz
 2. Pozwól i zapamiętaj 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Zalecamy kliknąć Pozwól i zapamiętaj, aby w przyszłości ominąć powyższą procedurę aktywacji wtyczki. 

Po aktywacji ukaże się prawidłowe okno formularza z wnioskiem ZUS Z-3. Większość danych identyfikacyjnych może być wypełniona, zarówno twoich jako płatnika składek, jak i twojego pracownika. 

Jeśli jakieś dane można uzupełnić lub poprawić to pola w formularzu będą podświetlone na niebiesko. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Łącznie do wypełnienia jest 5 z 7 stron. Najlepiej wykonać tę czynność z księgowym lub kadrowym. Przechodzenie pomiędzy kolejnym stronami najwygodniej odbywa się poprzez klikanie kolejnych zakładek odpowiadającym stronom. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych kliknij Zapisz w górnym menu, aby przypadkiem niczego nie stracić. Pojawi się komunikat o zapisaniu dokumentu. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

Możesz także kliknąć Sprawdź, aby system sprawdził poprawność wypełnienia dokumentu i pokazał błędy. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Po zamknięciu okienka na stronie z błędami znajdziesz listę błędów. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Kliknięcie w nazwę błędu spowoduje przeniesienie do pola, które należy poprawić. Pole to będzie podświetlone na czerwono.

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Po poprawieniu wszystkich błędów i kliknięciu Sprawdź system powinien pokazać okienko o pomyślnej weryfikacji.

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

Teraz możesz ponownie kliknąć Zapisz w górnym menu.

Na koniec wypełniania formularza wybierz w górnym menu Zamknij, aby zapisać poprawnie wypełniony wniosek i przejść do panelu wysyłkowego. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

Zamknięcie formularza należy potwierdzić w kolejnym okienku. Kliknij TAK

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

Przejdziesz do strony DOKUMENTÓW ROBOCZYCH ze szczegółami wypełnionego właśnie wniosku. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

W celu wysłania wniosku kliknij Wyślij. Otworzy się wtedy okienko, w którym należy wybrać typ odbiorcy (osoba/instytucja) oraz to, w jaki sposób chcesz odebrać wiadomość zwrotną z ZUS. Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. elektronicznie
 2. pocztą tradycyjną
 3. w oddziale ZUS 

Wybierz dogodną dla siebie opcję i kliknij OK

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Na kolejnym ekranie system poinformuje cię o konieczności autoryzacji i da możliwość wyboru autoryzacji przez Profil Zaufany (podpis ePUAP), podpis kwalifikowany lub pozostawienia wniosku w panelu jako zlecenie. Wybierz autoryzację przez Profil Zaufany (czyli Podpis ePUAP). 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Następnie PUE poinformuje o przekierowaniu cię na platformę ePUAP w celu podpisania wniosku. Kliknij OK

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Zostaniesz przekierowany na stronę Profilu Zaufanego, na której należy się zalogować poprzez PKO Bank Polski lub hasło i podpisać dokument zgodnie z wybraną opcją. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Po zalogowaniu do Profilu Zaufanego otwiera się strona o nazwie PODPISYWANIE DOKUMENTU,zawierająca dane osoby posługującej się Profilem. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Kliknij Podpisz profilem zaufanym. Ponieważ do podpisywania dokumentów Profilem Zaufanym niezbędna jest twoja autoryzacja, to po kliknięciu powyższego przycisku system otworzy okienko zależnie od wybranego wcześniej sposobu autoryzacji – poprzez hasło lub PKO Bank Polski. 

Autoryzacja przez PKO Bank Polski

Jeśli wybrałeś autoryzację poprzez bank PKO to pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja podpisania dokumentu profilem zaufanym, w którym znajduje się informacja o uwierzytelnieniu w zewnętrznym dostawcy tożsamości. W tym przypadku jest to PKO Bank Polski. Kliknij Autoryzuj i podpisz dokument

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

W kolejnym kroku wybierz opcję logowania za pomocą banku. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Spowoduje to przekierowanie do serwisu iPKO. Na tej stronie zostaniesz poproszony o podanie numeru klienta lub loginu. 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

W kolejnym kroku zobaczysz stronę z obrazkiem weryfikującym bezpieczeństwo (takim, który jako klient banku wcześniej przypisałeś do swojego procesu logowania) oraz poprosi o podanie hasła. Pamiętaj, że poprawne logowanie nastąpi wtedy, kiedy login, obrazek i hasło będą się zgadzały z tymi, które wcześniej ustawiłeś w banku: 

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet? 

Po zalogowaniu się na konto iPKO pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja dyspozycji z użyciem Profilu Zaufanego. Wprowadź otrzymany kod SMS w odpowiednie pole, usytuowane w prawym dolnym rogu okienka, a następnie potwierdź operację klikając Wykonaj

Jak złożyć zaświadczenie ZUS Z-3 przez internet?

W tym momencie system przeniesie cię z powrotem do strony PUE ZUS. 

Autoryzacja poprzez hasło 

Jeśli wybrałeś autoryzację za pomocą hasła, to system otworzy okienko do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. 

Wprowadzenie poprawnego kodu przeniesie cię z powrotem do strony PUE ZUS.

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.