ZUS zarzucił cię ogromem obowiązków związanych z ubezpieczeniami. Na osłodę przygotował dla ciebie narzędzie ePłatnik, które pozwoli ci wszystkie te zobowiązania kontrolować i realizować z poziomu aplikacji sieciowej. Jeśli znasz program Płatnik, nie powinien szczególnie zaskoczyć cię ePłatnik – program będący elementem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do skorzystania z możliwości narzędzia ePłatnik wystarczy ci Profil Zaufany, za pomocą którego logujesz się do PUE i już możesz korzystać z obsługi dokumentów ubezpieczeniowych.

Możesz je tworzyć i edytować, wysyłać do ZUSu i drukować na potrzeby własne lub pracowników. Możesz zaimportować pliki z zewnętrznych systemów kadrowo-płacowych, nie jest też problemem przejście do płatności ubezpieczeniowych z ePłatnika do wybranego banku. Aplikacja umożliwia wybór sposobu podpisywania i wysyłki dokumentów, możesz ją też swobodnie konfigurować.

ePłatnika nie musisz instalować – możesz logować się do niego (jak i do całej PUE) poprzez przeglądarkę za pomocą Profilu Zaufanego. Zanim skorzystasz z ePłatnika po raz pierwszy, musisz go aktywować.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

ePłatnik pozwala ci podejść do dokumentów ubezpieczeniowych na różne sposoby.  W menu głównym znajdują się najważniejsze funkcjonalności:

  • Kreatory pozwalają ci podejść do ubezpieczeń od strony procesowej. Kreator przeprowadzi cię od A do Z przez wszystkie ważne zadania związane z ubezpieczeniami, np. obsługę osób ubezpieczonych, obsługę osób zgłoszonych do ubezpieczenia, tworzenie dokumentów do ubezpieczeń specjalnych (np. dokumenty ZUS IWA czy dokumenty ZUS ZSWA) czy obsługę dokumentów płatniczych 
  • Rejestr ubezpieczonych służy głównie do przeglądania informacji o osobach ubezpieczonych
  • Dokumenty pozwalają ci zweryfikować stan prac nad konkretnymi dokumentami. Jeśli w trakcie pracy w Kreatorze zapiszesz wersję roboczą dokumentów, dzięki tej funkcji łatwo wrócisz do dokumentów, które są “w obróbce” i dokończysz pracę nad nimi
  • Płatności umożliwiają przygotowanie wymaganych dokumentów płatniczych i przejście bezpośrednio na stronę banku
  • Informacje miesięczne/roczne dla osoby ubezpieczonej sączęsto potrzebne dla pracowników, pozwalają ci na szybkie pozyskanie i wydrukowanie informacji

Z menu bocznego masz też dostęp i możliwość edycji informacji własnych (kartoteka płatnika). Ustawienia natomiast pozwalają na dostosowanie wyglądu panelu do twoich potrzeb. 

KREATORY

Kreator wspiera cię podczas tworzenia odpowiednich dokumentów ubezpieczeniowych. Prowadzi cię przez kolejne kroki oraz wskazuje ewentualne błędy i braki. Kreatory obejmują czynności najczęściej wykonywane przez płatnika. Ich dodatkową zaletą jest możliwość przerwania pracy nad dokumentem niemal na każdym etapie i zapisanie jej wyników do późniejszej kontynuacji.

Co ważne, finałem pracy w Kreatorze jest sam gotowy dokument, nie zaś wysyłka dokumentów do ZUS. Tę czynność musisz wykonać z zastosowaniem innej funkcji. Dokumenty można z poziomu kreatora przeglądać i drukować.

Obsługa rozliczenia

Kreator pomoże ci stworzyć nowy komplet rozliczeniowy za wskazany miesiąc bądź wykonać korektę kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS – tryb wybierasz na samym początku pracy z kreatorem.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Obsługa ubezpieczonego/Obsługa członka rodziny

Zadania dotyczące osób, które są u ciebie ubezpieczone, są bardzo do siebie zbliżone w dwóch działach: Obsługa ubezpieczonego oraz Obsługa członka rodziny. Dla obu tych grup osób może pracować w kilku trybach: zgłosić osobę do ubezpieczenia, skorygować lub zmienić jej dane oraz wyrejestrować ją, a także dokonać korekty wyrejestrowania.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS 

Obsługa ZUS IWA
Jeśli musisz ustalić składkę na ubezpieczenie wypadkowe w swojej firmie, skorzystaj z kreatora dokumentów ZUS IWA. Pozwoli ci on przygotować odpowiednie dokumenty oraz skorygować je. Ten Kreator zawiera też funkcje kalkulatora, która wylicza średnią liczbę ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w danym roku kalendarzowym.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Jeżeli w twojej firmie pracownicy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, Kreator pomoże ci przygotować dokumenty ubezpieczeniowe dla nich oraz skorygować te, które już zostały złożone. W Kreatorze możesz pracować w kilku trybach: zgłoszenie zbiorcze (jeśli ubezpieczenie dotyczy wszystkich pracowników), zgłoszenie dla wskazanych ubezpieczonych (ręcznie wybierasz osoby, których ubezpieczenie dotyczy) oraz korekty dla wskazanych ubezpieczonych. Na zakończenie pracy z tymi dokumentami program przechodzi do okna, w którym prezentowany jest utworzony dokument ZUS ZSWA.

Informacja miesięczna/roczna dla osoby ubezpieczonej

Kreator Informacji miesięcznej/rocznej dla osoby ubezpieczonej pomaga ci wygenerować dokumenty dla wszystkich lub wskazanych ubezpieczonych, rocznych lub za wskazany miesiąc – wszystkie te parametry wybierasz na początku pracy z Kreatorem.

Informacje powstają na podstawie kompletu dokumentów źródłowych – jeśli nie ma ich w bazie ePłatnika, dostaniesz od programu taki komunikat i będzie trzeba pobrać komplety rozliczeniowe z ZUS. Jeśli potrzebujesz danych archiwalnych (zwykle starszych niż rok), możesz je zamówić za pomocą odpowiedniego przycisku. 

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Kreator daje ci też możliwość uzupełnienia danych potrzebnych do wygenerowania informacji, np. kodu NFZ. Informację możesz podejrzeć, wydrukować i wyeksportować. 

REJESTR UBEZPIECZONYCH

Dzięki temu menu możesz łatwo przeglądać listę osób ubezpieczonych (z podziałem na aktualnie ubezpieczonych i wyrejestrowanych) oraz mieć łatwy dostęp do kartoteki wybranej osoby, a także zaświadczeń lekarskich.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Listy możesz porządkować według dodatkowych filtrów oraz drukować. 

DOKUMENTY

Ponieważ na każdym etapie pracy z dokumentami możesz je zapisywać, menu Dokumenty daje ci możliwość powrotu do nich w dowolnym momencie. W tym menu wyświetlają się aktualnie opracowywane dokumentu (mają status Roboczy), które możesz m.in. przeglądać, edytować, wyliczyć, zweryfikować i wysłać. Przydatną funkcją jest też drukowanie. Dokumenty możesz także eksportować, ale i importować (np. z KEDU), kopiować czy pobierać z ZUSu, np. w przypadku kompletów rozliczeniowych brakujących do generowania informacji miesięcznych lub rocznych.

Opis funkcji ePłatnika w PUE ZUS

Z poziomu menu Dokumenty możesz też wybrać dokumenty o różnym statusie, np. robocze (te, nad którymi pracujesz, przed zatwierdzeniem), zatwierdzone i wysłane.

PŁATNOŚCI

Obsługa dokumentów płatniczych z tego poziomu umożliwia ci wsparcie podczas generowania polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej należności z tytułu składek. Możesz jednocześnie uregulować kilka zobowiązań, wybierając właściwe dokumenty z listy wysłanych deklaracji rozliczeniowych. Jeżeli deklaracji brakuje w bazie ePłatnika, otrzymasz stosowny komunikat, a brakujące komplety rozliczeniowe możesz pobrać z ZUS. 

RAPORTY ZUS RMUA. INFORMACJE MIESIĘCZNE/ROCZNE DLA OSOBY UBEZPIECZONEJ

Ponieważ raporty ZUS RMUA są często przez płatnika obsługiwane, utworzono dla nich osobny odnośnik. Z tego poziomu możesz informacje podejrzeć, wydrukować, edytować, zatwierdzić, wyeksportować lub usunąć.

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj