1. Czy PKO Bank Polski umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?
2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem PKO Banku Polskiego?
3. Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?
4. Czy muszę być klientem PKO Banku Polskiego, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?
5. Jestem klientem PKO Banku Polskiego i mam dostęp do serwisu internetowego iPKO. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?
6. Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?
7. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?
8. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?
9. Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy iPKO będzie można go modyfikować?
10. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
11. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
12. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?
13. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank?
14. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?
15. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?
16. Czy świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ może być przyznane w innej wysokości niż 500 zł?
17. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego iPKO od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?
18. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?
19. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?
20. Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?
21. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?
22. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
23. Czy PKO Bank Polski przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?
24. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?
25. Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem PKO Banku Polskiego?
26. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem PKO Banku Polskiego?
27. Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego? Jaką rolę pełnią Bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?
28. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?
29. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?
30. Czy Klient może złożyć wniosek Rodzina 500+ elektronicznie w iPKO, jeśli ma w składzie rodziny: a) dzieci bez nadanego numeru PESEL (przyznawany w ciągu około 2 tygodni), b) osoby bez numeru PESEL (np. obcokrajowcy)?
31. Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego?
32. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?
Drukuj