Zatrudniasz pracowników i płacisz ich składki. Co miesiąc musisz również przygotować dokumenty rozliczeniowe ZUS, czyli tzw. komplet rozliczeniowy. Składa się on z deklaracji rozliczeniowej  ZUS DRA oraz imiennych raportów, osobnych dla każdego pracownika: ZUS RCA (o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach), ZUS RZA (o należnych składkach na ubezpieczenia zdrowotne) oraz ZUS RSA (o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek). Przygotowanie tych wszystkich dokumentów każdego miesiąca może być prawdziwym wyzwaniem, więc warto oszczędzić sobie stresu i czasu, przygotowując komplet rozliczeniowy z wykorzystaniem portalu ZUS PUE, do którego możesz się zalogować Profilem Zaufanym. 

Warto korzystać z tej możliwości, bo cała procedura składanie deklaracji ZUS znacznie się upraszcza i skraca. Jeśli rozliczasz tylko własne ubezpieczenie, składasz tylko deklarację rozliczeniową ZUS DRA. ZUS PUE umożliwia ci też korektę już przesłanego kompletu rozliczeniowego.

Obsługa rozliczenia przez internet – krok po kroku 

Wejdź na Platformę Usług Elektronicznych ZUS i zaloguj się do swojego profilu 

Proces logowania został krok po kroku opisany w artykule 

Logowanie do PUE ZUS przez bankowość elektroniczną lub Profil Zaufany 

Po zalogowaniu kliknij w zakładkę ePłatnik

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS 

Następnie w lewym menu kliknij w zakładkę Kreatory (1), a po jej rozwinięciu znajdź i kliknij w link Obsługa rozliczenia (2). W centralnej części ekranu pojawi się strona kreatora wraz z danymi płatnika. Możesz teraz kliknąć Dalej (3). 

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS 

W pierwszym kroku kreatora należy wskazać cel obsługi rozliczenia. Masz o wyboru trzy opcje: 

  1. Nowy komplet rozliczeniowy          
  2. Nowy komplet rozliczeniowy na podstawie danych z poprzedniego miesiąca
  3. Korekta kompletu rozliczeniowego 

Wybierz Nowy komplet rozliczeniowy. W tym celu kliknij kółeczko przy wybranej opcji (1), a następnie Dalej (2).

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS 

W drugim kroku podajesz identyfikator deklaracji (zwykle jest to 01 i poprzedni miesiąc), przedział numerów deklaracji pozostaw domyślnie podany. 

Uwaga! Szczegóły dotyczące identyfikatorów i numerów deklaracji, kwot, terminów przekazywania, stop procentowych najlepiej ustal ze swoim księgowym. W tym opracowaniu podano przykładowe informacje rozliczeniowe, które nie powinny stanowić wzorca do naśladowania.  

Drugi i trzeci krok będą się różnić w zależności od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy też zatrudniasz pracowników. W związku z tym
przedstawiamy wspomniane kroki najpierw dla osoby opłacającej składki tylko za siebie, a potem także za pracowników.

Jeśli opłacasz składki wyłącznie za siebie to: 

W drugim kroku zaznaczasz kwadracik (1), a termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych ustawi się automatycznie na opcję do 10 dnia następnego miesiąca (2). 

Stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe jest domyślnie wprowadzona. Możesz, ale nie musisz też zaznaczyć opcję automatyzacji wyliczeń. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij Dalej.

 Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Przejdź do trzeciego kroku. 

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Najpierw wskaż kod tytułu ubezpieczenia (najlepiej po konsultacji ze swoim księgowym). W tym celu kliknij trzy kropki przy części Kod tytułu ubezpieczenia.

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Spowoduje to otwarcie okienka, w którym można wskazać odpowiednie wartości, składające się na cały kod. Po zakończeniu procesu kliknij Zatwierdź.

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS 

Następnie możesz wskazać kwotę do wyliczenia składek jako podstawę minimalną. Dzięki temu system będzie mógł sam dokonać wyliczeń. Wcześniej jednak upewnij się u swojego księgowego, że właśnie takie składki masz płacić. 

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Podczas trzeciego kroku możesz także pozostawić informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli taki fakt nastąpił i w jaki sposób został przekazany do ZUS.

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Jeśli opłacasz składki także za pracowników to: 

W drugim kroku nie zaznaczasz kwadraciku (1),  a w terminie przekazywania dokumentów wybierasz opcję do 15 dniamiesiąca (2). 

Stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe jest domyślnie wprowadzona. Możesz, ale nie musisz też zaznaczyć opcję automatyzacji wyliczeń. Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij Dalej

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

W trzecim kroku na stronie pojawią się osoby ubezpieczone w twojej firmie. Gdy klikniesz Dodaj, otworzy się okienko z listą pracowników, którzy są u ciebie ubezpieczeni i których możesz uwzględnić w rozliczeniu. Klikając Dane rozliczenia możesz samodzielnie edytować lub dodać należne składki do zapłacenia.

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Aby edytować kwoty składek na ubezpieczenie, zaznacz kółeczko opcji przy wybranym ubezpieczeniu i kliknij Edytuj

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Na kolejnym ekranie - po uprzedniej konsultacji z księgowym - wprowadź pożądane wartości i kliknij Zapisz.

Uwaga! Czwarty i piąty krok są takie same zarówno dla osób prowadzących jednoosobową działalność, jak i dla zatrudniających pracowników.

Czwarty krok stanowi podsumowanie wprowadzonych wcześniej danych. Możesz tu podejrzeć m.in. wysokość należnych składek, które musisz odprowadzić do ZUSu czy wpłaconych świadczeń. 

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS 

W piątym kroku stworzony zostaje dokument deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA (w przypadku jednoosobowej działalności) oraz DRA i RCA w przypadku zatrudniania pracowników. Kliknij kółeczko opcji obok ZUS DRA (1), a następnie wybierz przycisk Weryfikuj (2). Możesz tu również kliknąć Wylicz (3), jeśli podczas drugiego kroku zdecydowałeś się na automatyzację wyliczeń. 

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Jeśli status weryfikacji będzie pozytywny (1), to aby wysłać deklarację DRA do ZUS wystarczy kliknąć Wyślij i zakończ (2). 

Tworzenie nowego kompletu rozliczeniowego za wskazany miesiąc lub wykonania korekty kompletu rozliczeniowego przesłanego do ZUS

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj