Jeśli masz trójkę lub więcej dzieci, to możesz mieć Kartę Dużej Rodziny, która daje dostęp do zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin. Te zniżki są dostępne zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Otrzymanie karty wymaga złożenia odpowiedniego wniosku do gminy, ale można to zrobić także przez internet, jeśli masz Profil Zaufany.

Karta Dużej Rodziny (KDR) wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, która spełnia warunki do otrzymania karty. Na stronie rodzina.gov.pl możecie znaleźć wykaz instytucji i firm, które honorują tę kartę (https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/partnerzy-karty-duzej-rodziny). Karta Dużej Rodziny została wprowadzona 16 czerwca 2014 r. Jak dotąd odebrało ją ponad 1,45 mln osób.

Aby otrzymać KDR należy złożyć specjalny wniosek do gminy o wydanie karty, przy którym należy dodatkowo przedstawić dokumenty, takie jak dowód tożsamości czy oświadczenie o tym, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeśli mamy dziecko niepełnosprawne, konieczne będzie dołączenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Szczegółowy wykaz potrzebnych dokumentów znajdziemy w dokumencie udostępnionym na stronie rodzina.gov.pl (https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_dokumentow_przedstawianych_
przy_skladaniu_wniosku_o_kdr.docx
)

Wszystkie wymagane dokumenty możemy przesłać elektronicznie z użyciem platformy ePUAP i Profilu Zaufanego.

Załóż profil

Składanie wniosku o Kartę Dużej Rodziny - krok po kroku
Uwaga - problem z formularzami!
Drukuj