Jako młoda firma typu start-up możesz skorzystać z nowych instrumentów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój: Starter oraz BizNest. Przeznaczone są dla podmiotów, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży. W ramach tych programów otrzymujesz bezpośrednią pomoc od wyłonionych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy zalążkowych, funduszy venture capital czy sieci aniołów biznesu. Jeśli masz innowacyjny pomysł na firmę, możesz zgłosić się do któregoś z nich. Wybiorą one najciekawsze pomysły, które przejdą tzw. preinkubację. Polega ona na badaniach i analizach, które pozwolą ustalić, czy Twoje rozwiązanie ma potencjał i może przynieść zysk. Jeśli przeprowadzone analizy dobrze rokują, inwestor pomoże Ci założyć i rozwinąć firmę. Będziesz mógł zawiązać spółkę i dostać zasilenie kapitałowe na start biznesu. Co ważne, w przypadku wspomnianych programów, środki publiczne inwestowane wspólnie ze środkami prywatnymi, co zmniejsza ryzyko prywatnego inwestora i w większym stopniu zachęci go do wsparcia Twojej firmy. 

Drukuj