Czy jesteś dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych? Jeśli tak, musisz szczególnie troszczyć się o dane osobowe swoich abonentów lub użytkowników końcowych (osób prywatnych) i chronić dane osobowe przed naruszeniem. Jeśli zdarzy się naruszenie danych osobowych Twego klienta abonenta – według prawa rozumiane jako przypadkowe lub bezprawne zniszczenie, utrata, zmiana, nieuprawnione ujawnienie lub dostęp do danych osobowych, które przedsiębiorca telekomunikacyjny przetwarza, świadcząc publicznie dostępne usługi telekomunikacyjne – musisz je zgłosić Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Na zgłoszenie naruszenia danych osobowych masz bardzo mało czasu, bo tylko 24 godziny od stwierdzenia naruszenia. Całą nieprzyjemną procedurę przyspieszy i skróci złożenie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych przez internet – możesz to przeprowadzić, logując się przez Profil Zaufany do portalu epuap.gov.pl. 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku 

Wejdź na stronę ePUAP.gov.pl. Zaloguj się do Profilu Zaufanego za pomocą hasła lub bankowości elektronicznej 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Wybierz kategorię spraw „Inne sprawy urzędowe” // „Przetwarzanie danych osobowych

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Wybierz „Zawiadomienie o naruszeniu danych osobowych dla dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych” (może być konieczne skorzystanie z przycisku „Pokaż więcej”)

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

W rubryce „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę” wpisz „GIODO” i kliknij „Pokaż wszystkie urzędy i instytucje udostępniające tę usługę”. Z wyświetlonego paska wybierz jedyny wynik, tj. „Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych” 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Kliknij „Załatw sprawę” 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Przejdź do wypełnienia zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych. Całe zawiadomienie jest widoczne na jednym ekranie, jednak na tyle długim, że na potrzeby tego opracowania podzielono go na części.

Zacznij od wpisania danych firmowych (pola podświetlone na podglądzie na różowo są obowiązkowe). 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Kolejnym elementem jest bardzo szczegółowe opisanie naruszenia danych osobowych, które nastąpiło. 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Po zakończeniu wypełnienia wniosku zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych możesz go wysłać (ewentualnie wysłać bez podpisu) lub poprawić, wracając do edycji. 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku

Jeśli wybierzesz opcję „Podpisz”, wyświetli się wyskakujące okienko „Podpisywanie dokumentu” z możliwością podpisania Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Przy wyborze podpisania dokumentu Profilem Zaufanym, sposób potwierdzenia będzie zależał od tego, czy wybrałeś autoryzację za pomocą hasła czy bankowości elektronicznej. 

Jeśli wybrałeś PKO Bank Polski, to w kolejnym okienku zostaniesz poproszony o podanie numeru klienta lub loginu: 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Następnie zobaczysz stronę z obrazkiem weryfikującym bezpieczeństwo (takim, który jako klient banku wcześniej przypisałeś do swojego procesu logowania) oraz poprosi o podanie hasła. Pamiętaj, że poprawne logowanie nastąpi wtedy, kiedy login, obrazek i hasło będą się zgadzały z tymi, które wcześniej ustawiłeś w banku:

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Po zalogowaniu się na konto iPKO pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja dyspozycji z użyciem Profilu Zaufanego. Wprowadź otrzymany kod SMS w odpowiednie pole, usytuowane w prawym dolnym rogu okienka, a następnie potwierdź operację klikając przycisk „Wykonaj”. 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

W tym momencie system przeniesie Cię z powrotem do strony ePUAP 

Autoryzacja poprzez hasło 

Jeśli wybrałeś autoryzację za pomocą hasła, to system otworzy okienko do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego.

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku  

Wprowadzenie poprawnego kodu przeniesie Cię z powrotem do systemu 

Potwierdzenie złożenia dokumentu znajdziesz w swojej skrzynce, w folderze „Odebrane”. 

Składanie zawiadomienia o naruszeniu danych osobowych krok po kroku

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj