Twój pracownik chce zgłosić do swojego ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny? Musisz się zgodzić. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś twórcą albo artystą, możesz samodzielnie zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie jest to trudne zadanie – najlepiej skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE). 

Logując się do PUE za pomocą Profilu Zaufanego, masz wgląd w listę ubezpieczonych pracowników. Do każdego z nich możesz dodać zgłoszonych przez niego członków rodziny, uzupełniając odpowiednie dane osobowe. Dane dla członków swojej rodziny przekazuje ci ubezpieczony pracownik. Do ubezpieczenia zdrowotnego można zgłosić, małżonka, dzieci oraz rodziców bądź dziadków pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym. Program tworzy dokument ZUS ZCNA ze zgłoszeniem. 

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku 

Wejdź na Platformę Usług Elektronicznych ZUS i zaloguj się do swojego profilu 

Proces logowania został krok po kroku opisany w artykule 

Logowanie do PUE ZUS przez bankowość elektroniczną lub Profil Zaufany 

Po zalogowaniu kliknij w zakładkę ePłatnik

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku  

Następnie - w lewym menu kliknij w zakładkę Kreatory (1), a po jej rozwinięciu znajdź i kliknij w link Obsługa członka rodziny (2). W centralnej części ekranu pojawi się strona kreatora wraz z danymi płatnika. Możesz teraz kliknąć Dalej (3). 

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku

Kreator dodawania członka rodziny do ubezpieczenia obejmuje cztery kroki. W pierwszym należy wskazać ubezpieczonego, którego członka rodziny chcesz zgłosić. W tym celu klikasz kółeczko opcji, przy wybranym pracowniku (1) a następnie klikasz Dalej (2).

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku

W drugim kroku wskazujesz cel obsługi członka rodziny ubezpieczonego. Zaznacz opcję Zgłoszenie członka rodziny i kliknij Dalej

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku

W trzecim kroku należy dodać członków rodziny pracownika. Wybierz przycisk Dodaj.

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku  

Otworzy się kolejne okienko, w którym należy wprowadzić dane członka rodziny, jego adres zamieszkania oraz podać datę uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązkowe pola zaznaczone są czerwonymi wykrzyknikami. Po wprowadzeniu danych kliknij Dodaj

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku  

Po dodaniu członka rodziny przechodzimy do czwartego kroku, w którym należy dokonać weryfikacji dokumentów. W tym celu kliknij kółeczko opcji przy typie dokumentu (1), a następnie wybierz Weryfikuj

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku

Po pozytywnej weryfikacji obok dokumentu pojawi się jej status – OK - oraz uaktywni się przycisk Wyślij i zakończ

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia – instrukcja krok po kroku  

Kliknięcie Wyślij i zakończ spowoduje wysłanie zatwierdzonego dokumentu do ZUS.

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj