Jeśli chcesz zgodnie z prawem i bezpiecznie przetwarzać dane osobowe w swojej firmie, możesz (nie musisz, bo zgodnie z ustawą to „uprawnienie”, nie obowiązek) powołać administratora bezpieczeństwa informacji (ABI). Musisz się jednak tą informacją podzielić z GIODO, który prowadzi Centralny Rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (Rejestr ABI GIODO), gdzie musi się znaleźć również i powołana przez Ciebie osoba. „Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji” (ABI) możesz wypełnić online (epuap.gov.pl), logując się za pomocą Profilu Zaufanego. Masz na to 30 dni od powołania ABI. Jeśli w informacjach podanych w zgłoszeniu coś się zmieni albo odwołasz ABI – również i o tym musi poinformować GIODO. Formularz zgłoszenia do rejestru ABI online pozwoli Ci na szybkie załatwienie Twoich zgłoszeń. 

Składanie zgłoszenia do rejestru ABI krok po kroku 

Wejdź na stronę egiodo.giodo.gov.pl 

Wejdź na stronę egiodo.giodo.gov.pl 

Wybierz i kliknij Rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 

Wybierz i kliknij Rejestr Administratorów Bezpieczeństwa Informacji 

Wybierz opcję „Dla użytkowników ePUAP” → zgłoszenie powołania ABI (ePUAP) 

Aplikacja przeniesie Cię na stronę epuap.gov.pl. Zaloguj się Profilem Zaufanym. Jeśli nie masz Profilu Zaufanego, możesz skorzystać z logowania przez bankowość elektroniczną! 

Wybierz opcję Dla użytkowników ePUAP → zgłoszenie powołania ABI  

ePUAP przeniesie Cię do ekranu „Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych”. Kliknij przycisk „Załatw sprawę”

ePUAP przeniesie Cię do ekranu Zgłoszenie powołania administratora bezpieczeństwa informacji do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych 

Następnie przechodzisz do widoku zgłoszenia. Formularz jest widoczny na jednym ekranie i jest domyślnie wypełniony Twoim nazwiskiem. 

W części A. Oznaczenie administratora danych podajesz dane swojej firmy. 

Następnie przechodzisz do widoku zgłoszenia. Formularz jest widoczny na jednym ekranie i jest domyślnie wypełniony Twoim nazwiskiem

W części A. Oznaczenie administratora danych podajesz dane swojej firmy 

W części B. Dane osobowe administratora bezpieczeństwa informacji i data jego powołania podajesz dane osobowe ABI. Informacje o adresie do korespondencji wypełniasz tylko wtedy, kiedy różnią się od adresu podanego w części A. Wybierasz także datę powołania ABI (z kalendarza). 

Część C. Oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez administratora bezpieczeństwa informacji warunków określonych w ustawie. W tym miejscu zaznaczasz wszystkie punkty, biorąc jednocześnie na siebie odpowiedzialność za ich prawdziwość. 

Część C. Oświadczenie administratora danych o spełnieniu przez administratora bezpieczeństwa informacji warunków określonych w ustawie. W tym miejscu zaznaczasz wszystkie punkty, biorąc jednocześnie na siebie odpowiedzialność za ich prawdziwość. 

Kolejnym krokiem może być zapisanie wniosku (jeśli chcesz jeszcze nad nim pracować – przycisk Zapisz) lub jego podpisanie (przycisk Dalej). 

Kolejnym krokiem może być zapisanie wniosku (jeśli chcesz jeszcze nad nim pracować – przycisk Zapisz lub jego podpisanie (przycisk Dalej) 

Następnie przechodzisz do poglądu zgłoszenia 

Następnie przechodzisz do poglądu zgłoszenia. Na tym etapie możesz wrócić do jego edycji, jeśli trzeba coś poprawić. Jeśli wszystko jest wypełnione poprawnie, możesz podpisać i wysłać wniosek. 

Jeśli wybierzesz opcję „Podpisz”, wyświetli się wyskakujące okienko „Podpisywanie dokumentu”, z możliwością podpisania Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. 

 Przy wyborze podpisania dokumentu Profilem Zaufanym, sposób potwierdzenia będzie zależał od tego, czy wybrałeś autoryzację za pomocą hasła czy bankowości elektronicznej.

Przy wyborze podpisania dokumentu Profilem Zaufanym, sposób potwierdzenia będzie zależał od tego, czy wybrałeś autoryzację za pomocą hasła czy bankowości elektronicznej. 

Jeśli wybrałeś PKO Bank Polski, to w kolejnym okienku zostaniesz poproszony o podanie numeru klienta lub loginu: 

Jeśli wybrałeś PKO Bank Polski, to w kolejnym okienku zostaniesz poproszony o podanie numeru klienta lub loginu: 

Następnie zobaczysz stronę z obrazkiem weryfikującym bezpieczeństwo (takim, który jako klient banku wcześniej przypisałeś do swojego procesu logowania) oraz poprosi o podanie hasła. Pamiętaj, że poprawne logowanie nastąpi wtedy, kiedy login, obrazek i hasło będą się zgadzały z tymi, które wcześniej ustawiłeś w banku: 

Następnie zobaczysz stronę z obrazkiem weryfikującym bezpieczeństwo 

Po zalogowaniu się na konto iPKO pojawi się okienko o nazwie Autoryzacja dyspozycji z użyciem Profilu Zaufanego. Wprowadź otrzymany kod SMS w odpowiednie pole, usytuowane w prawym dolnym rogu okienka, a następnie potwierdź operację klikając przycisk „Wykonaj”. 

Wprowadź otrzymany kod SMS w odpowiednie pole 

W tym momencie system przeniesie Cię z powrotem do strony ePUAP 

Autoryzacja poprzez hasło 

Jeśli wybrałeś autoryzację za pomocą hasła, to system otworzy okienko do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego. 

Jeśli wybrałeś autoryzację za pomocą hasła, to system otworzy okienko do wprowadzenia kodu autoryzacyjnego 

Wprowadzenie poprawnego kodu przeniesie Cię z powrotem do systemu 

Wprowadzenie poprawnego kodu przeniesie Cię z powrotem do systemu

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj