Ubezpieczenie pracownika nie zaczyna działać automatycznie wraz z podpisaniem umowy o pracę. Jeśli zatrudniasz pracownika (lub podpisujesz z kimś umowę-zlecenie), musisz w ciągu 7 dni od podpisania umowy zgłosić go do objęcia ubezpieczeniami: emerytalnym i rentowymi, ewentualnie także zdrowotnym. Jeśli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś twórcą albo artystą, możesz zgłosić siebie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego. Dla każdego pracownika możesz ręcznie wypełnić formularz ZUS ZUA (ewentualnie także ZUS ZZA), ale szybszą i wygodniejszą alternatywą jest zgłoszenie do ZUS przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mając Profil Zaufany, możesz za pomocą prostego kreatora w kilku krokach zgłosić osobę do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Zgłoszenie pracownika do objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – instrukcja krok po kroku 

Wejdź na stronę ZUS i zaloguj się do swojego profilu. Proces logowania został krok po kroku opisany w artykule: 

Logowanie do PUE ZUS przez bankowość elektroniczną lub Profil Zaufany.  

Po zalogowaniu kliknij w zakładkę ePłatnik

ePłatnik

Następnie w lewym menu kliknij w zakładkę Zgłoś ubezpieczonego

Zgłoś ubezpieczonego 

W głównej części panelu otworzy się strona główna kreatora obsługi ubezpieczonego. Znajdziesz na niej swoje dane jako płatnika oraz opcje Dalej i Anuluj. Proces dodawania pracownika składa się z pięciu kroków. Aby kontynuować proces zgłoszenia kliknij Dalej

kliknij dalej

W pierwszym kroku kreatora wybierz opcję Zgłoszenie ubezpieczonego i kliknij Dalej

Zgłoszenie ubezpieczonego

W drugim kroku należy wprowadzić dane pracownika (1) lub - jeśli jego dane były wcześniej wprowadzone do systemu - wybrać go z kartoteki (2). 

Dane pracownika

Jeśli klikniesz Wybierz z kartoteki otworzy się baza z listą historycznych ubezpieczonych. Jeśli dane zgłaszanego do ubezpieczenia pracownika są na tej liście należy zaznaczyć przy danym nazwisku kółeczko opcji i kliknąć Wybierz

baza z listą ubezpieczonych

Dane tej osoby zostaną automatycznie skopiowane do pól formularza z drugiego kroku. Wybierz Dalej

Dane osoby

W trzecim kroku podajesz adres zameldowania ubezpieczonego (w przypadku gdy wybrałeś go z kartoteki, dane będą uzupełnione, wystarczy tylko sprawdzić czy są poprawne) i ewentualnie adres zamieszkania i korespondencji, jeśli są inne niż zameldowania. 

Adres zameldowania 

W czwartym kroku należy wskazać kod tytułu ubezpieczenia. W tym celu kliknij Dodaj kod tytułu ubezpieczenia.

 kod tytułu ubezpieczenia

Otworzy się okienko o nazwie Kod tytułu ubezpieczenia, w którym należy wskazać, jakim ubezpieczeniom będzie podlegał pracownik i od kiedy oraz kod oddziału NFZ. 

Kod tytułu ubezpieczenia 

Kod oddziału NFZ wybierasz z rozwijalnej listy. 

Kod oddziału NFZ 

Następnie wprowadź Kod tytułu ubezpieczenia. W tym celu wybierz przycisk z trzema kropkami. 

Następnie wprowadź Kod tytułu ubezpieczenia. W tym celu wybierz przycisk z trzema kropkami 

Otworzy się kolejne okienko, z którego należy wybrać odpowiednie dla danego pracownika informacje, co będzie automatyczne uzupełniało kod tytułu ubezpieczenia. 

Kod tytułu ubezpieczenia 

Kiedy wszystkie pola kodu zostaną uzupełnione, kliknij Zatwierdź, wrócisz wówczas do okienka Kod tytułu ubezpieczeń, gdzie potwierdzasz krok przyciskiem Zapisz. W ten sposób wracasz do kroku czwartego, w którym należy kliknąć Dodaj

Kod tytułu ubezpieczenia

W ostatnim kroku kreator - na podstawie dokonanych wcześniej wyborów - przypisał do ubezpieczonego odpowiednie dokumenty. 

Ostatni krok

Kliknij Weryfikuj, aby system sprawdził poprawność dokumentów. Po weryfikacji, obok dokumentu pojawi się jej status oraz uaktywni się opcja Wyślij i zakończ.

Poprawność dokumentów 

Kliknięcie Wyślij i zakończ spowoduje wysłanie zatwierdzonego dokumentu do ZUS.

Krzysztof Gontarek
Dziennik Internautów

Drukuj