Kanał dostępu

PKO TFI

 Rodzaj czynności

iPKO

Fundusze Inwestycyjne krajowe

Otwarcie rejestru

tak

 

Otwarcie lokaty z funduszem

tak

Nabycie dodatkowe

tak

Reinwestycja

nie

Nabycie dodatkowe / Dopłata do lokaty

nie

Odkupienie

tak

Odwołanie systematycznego odkupienia

nie

Zmiana kategorii jednostek uczestnictwa

nie

Konwersja/ Przeniesienie

tak

Transfer

tak

Odkupienie z rejestru osoby zmarłej

nie

Odkupienie z tytułu kosztów pogrzebu

nie

Transfer spadkowy

nie

Zmiana podziału środków

nie

Zmiana podziału wpłat

nie

Wycofanie środków z IKE/IKZE

nie

Wypłata środków z IKE/IKZE po śmierci uczestnika

nie

Wypłata transferowa z IKE/IKZE

nie

Wypłata transferowa z IKE/IKZE po śmierci uczestnika

nie

Odkupienie przez wierzyciela

nie

Zlecenie zniżki pracowniczej

nie

Zmiana danych osobowych

tak

Instrukcja płatnicza - dodanie, zmiana

tak

Instrukcja płatnicza - odwołanie

nie

Dodanie osoby uprawnionej

nie

Odwołanie osoby uprawnionej

nie

Zmiana PIN

nie

Ustanowienie blokady

nie

Odwołanie blokady

nie

Zamknięcie rejestru

tak

Zamówienie listu do klienta

tak

Powiadomienie Agenta Transferowego o zastrzeżeniu dokumentu

nie

Powiadomienie Agenta Transferowego o śmierci uczestnika

nie

Wstrzymywanie prezentacji danych o rejestrach uczestnika

nie

Wysłanie reklamacji do Agenta Transferowego

nie

Zlecenie zniżki negocjowanej

nie

Drukuj