Komunikat dotyczący parametrów wykupu Bankowych Papierów Wartościowych opartych na cenie złota

Uprzejmie informujemy, że dla Bankowych Papierów Wartościowych Strukturyzowanych opartych o cenę złota Wskaźnik Odniesienia w dniu 22 listopada wynosi 1 699 USD/uncję. Wskaźnik Odniesienia oznacza zmienną rynkową wskazaną w punkcie 10 Części II (Specyfikacja Parametrów Emisji) Warunków Emisji od której, zgodnie z Warunkami Emisji, uzależniona jest Premia.

Możliwe warianty przebiegu inwestycji po dotrzymaniu okresu jej trwania

2-letnie Bankowe Papiery Wartościowe Strukturyzowane emitowane przez PKO Bank Polski pozwalały zarabiać na wzroście ceny złota na koniec okresu inwestycji. Inwestycja zapewniała dostęp do rynku złota bez konieczności fizycznego zakupu kruszcu oraz ponoszenia ryzyka kursu USD/PLN.

Inwestując w BPW Strukturyzowane oparte na cenie złota:

  • Możesz zyskać nawet do 69,99% na wzroście ceny złota na koniec okresu inwestycji.
  • Masz możliwość wygodnego i potencjalnie dochodowego inwestowania w rynek surowców bez ponoszenia ryzyka kursowego.
  • Dotrzymując inwestycję do Dnia Wykupu chronisz Swój kapitał w 100-procentach.
Zawarcie umowy

Możliwość zawarcia umowy o prowadzenie rachunku BPW oraz BPW Strukturyzowane oparte na cenie złota w Punkcie Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Przyjmowania Zleceń zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego.
Rachunek BPW to rachunek w rozumieniu art. 90 Prawa bankowego, na którym rejestrowane są Bankowe Papiery Wartościowe w rozumieniu art. 89 - 92 Prawa bankowego, nie mające formy dokumentu (zdematerializowane).

Warunki wypowiedzenia umowy
Przeznaczenie
Dla kogo?
Dysponowanie środkami
Okres umowy
Informacyjna cena odkupu

Opłaty i prowizje

Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku BPW.

Opłata dystrybucyjna dla BPW Strukturyzowanych w okresie od 24 października 2011 r. do 6 listopada 2011 r. wynosiła 0,1%, natomiast od 7 listopada 2011 r do 18 listopada 2011 r. wynosiła 0,2% od łącznego nominału.

Odsetki

Wartość Premii wyrażonej w PLN uzależniona będzie od zmian ceny złota, wyrażonej fixingiem GOLDLNPM dokonywanym przez The London Gold Market Fixing Ltd. :

  1. Jeżeli cena złota w trakcie inwestycji nigdy nie będzie równa lub wyższa od bariery znajdującej się na poziomie 170% wartości początkowej, w Dacie Wykupu Klient otrzyma 100% partycypacji we wzroście ceny złota na koniec okresu inwestycji,
  2. Jeżeli kiedykolwiek cena złota będzie równa lub wyższa od bariery w wysokości 170% wartości początkowej, Klient w Dacie Wykupu otrzyma zysk w wysokości 10% za okres inwestycji.

Zysk z BPW Strukturyzowanych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Szczegóły oferty, w tym Warunki Emisji dostępne są w DM PKO BP, oddziałach Banku przyjmujących zlecenia maklerskie oraz na stronach www.pkobp.pl i www.dm.pkobp.pl

Powyższe zestawienie jest symulacją przyszłych wyników i nie stanowi gwarancji osiągnięcia w przyszłości podobnych wyników z inwestycji. Mechanizm symulacji nie odnosi się do wyników w przeszłości. Warianty przebiegu inwestycji mają charakter wyłącznie przykładowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klienta.

Oprocentowanie

W okresie subskrypcji środki nie podlegają oprocentowaniu.