Bezpłatny serwis SMS na bieżąco informuje Cię o:

  • dokonanych transakcjach potwierdzonych PIN-em oraz dostępnych środkach
  • terminie spłaty karty
  • wysłaniu nowej lub wznowionej karty albo unieważnieniu dotychczasowej
  • zbliżającym się terminie naliczenia opłaty rocznej za kartę (aż 3 miesiące przed jej naliczeniem), co umożliwia Ci dokonanie operacji w wysokości zwalniającej z opłaty
Drukuj