Karty PKO Diners Club powstały z myślą o szczególnie wymagających klientach. Poza wysokimi limitami gwarantują one wygodę oraz bogaty pakiet usług dodatkowych.

Wygoda i elastyczność

Posiadacz karty PKO Diners Club może:

  • otrzymać wysoki, przyznawany indywidualnie miesięczny limit transakcji aż do 80 000 zł
  • odroczyć spłatę karty do 59 dni
  • otrzymać dodatkową kartę, która umożliwi wygodne gospodarowanie środkami
  • samodzielnie wybrać numer PIN

Atrakcyjne usługi dodatkowe:

  • pakiet ubezpieczeń obejmujący kompleksowe ubezpieczenie podróży zagranicznej w AGA International S.A. wraz z usługami assistance
  • możliwość korzystania z ekskluzywnych saloników na wielu lotniskach na świecie (nawet pięć bezpłatnych wizyt w roku)
  • specjalne warunki w wypożyczalniach samochodów Avis i Hertz
  • bezpłatne zablokowanie karty i wydanie karty zastępczej w przypadku jej utraty lub kradzieży

Bezpieczeństwo

W razie zagubienia lub kradzieży karty Bank ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych transakcji dokonanych przy jej użyciu, jeżeli zgłoszenie utraty karty nastąpiło w ciągu 48 h, poza przypadkami określonymi w Regulaminie wydawania i używania karty PKO Diners Club.

W razie zawiadomienia o utracie karty po upływie 48 h posiadacz karty odpowiada za transakcje dokonane przy jej użyciu jedynie do kwoty stanowiącej równowartość 50 USD, (poza przypadkami określonymi w Regulaminie wydawania i używania karty PKO Diners Club), obliczanej według kursu kupna waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu obciążenia karty przez Diners Club.

Przeznaczenie
Limity
Ubezpieczenie
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Spłata karty
Okres ważności i wznowienie karty
Sposób rozliczenia
Informacje dodatkowe
Reklamacje