W związku z zakończeniem współpracy pomiędzy bankiem i Diners Club Polska Sp. z o. o.karty obciążeniowe Diners Club zostaną unieważnione najpóźniej 30 listopada 2019 r. 

Dla Posiadaczy kart obciążeniowych Diners Club została przygotowana specjalna promocja kart kredytowych PKO Mastercard Platinum z Programem Mastercard Płatności z nagrodami (Priceless Specials)

Do 30 listopada 2019 r. trwa promocja kart kredytowych PKO Mastercard Platinum z Programem Mastercard „Płatności z nagrodami” (Priceless Specials) organizowana przez Mastercard Europe SA, w której można otrzymać punkty o równowartości nawet 400 zł do wykorzystania m.in. na vouchery zakupowe czy bilety lotnicze. 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać nagrodę w postaci punktów w programie Priceles Specials o równowartości 400 zł?

  1. przyjść w okresie promocji do najbliższego Oddziału Banku
  2. dokonać wymiany karty Diners Club na kartę kredytową PKO Mastercard Platinum z programem Priceless Specials
  3. zawrzeć w okresie promocji umowę o wydanie karty kredytowej PKO Mastercard Platinum
  4. przystąpić w okresie promocji do Programu Mastercard Płatności z nagrodami (Priceless Specials) za pośrednictwem Banku

Klienci, którzy już posiadają kartę kredytową PKO Mastercard Platinum również mogą wziąć udział w promocji poprzez zarejestrowanie swojej karty w programie Płatności z nagrodami (Priceless Specials) za pośrednictwem Banku. Klienci posiadający kartę PKO Mastercard Platinum już zarejestrowaną w Programie Płatności z nagrodami (Priceless Specials) otrzymają punkty automatycznie po zamknięciu karty Diners Club. 

Uczestnik może otrzymać wyłącznie jedną Nagrodę w Promocji. Szczegóły promocji, znajdują się w RegulaminieRegulaminie

 

Bezpieczeństwo

W razie zagubienia lub kradzieży karty Bank ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych transakcji dokonanych przy jej użyciu, jeżeli zgłoszenie utraty karty nastąpiło w ciągu 48 h, poza przypadkami określonymi w Regulaminie wydawania i używania karty PKO Diners Club.

W razie zawiadomienia o utracie karty po upływie 48 h posiadacz karty odpowiada za transakcje dokonane przy jej użyciu jedynie do kwoty stanowiącej równowartość 50 USD, (poza przypadkami określonymi w Regulaminie wydawania i używania karty PKO Diners Club), obliczanej według kursu kupna waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu obciążenia karty przez Diners Club.

Przeznaczenie
Limity
Ubezpieczenie
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Spłata karty
Okres ważności i wznowienie karty
Sposób rozliczenia
Informacje dodatkowe
Reklamacje