Kartą MasterCard Aspiracje Gold Adm. można płacić w punktach handlowo-usługowych oraz internecie, dokonywać przelewów lub wypłacać gotówkę w bankomatach.

Karta MasterCard Aspiracje Gold Adm. to:

  • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu na zakupy aż do 54 dni (dotyczy transakcji bezgotówkowych)
  • bezpieczeństwo - pakiet ubezpieczeniowy, w którego skład wchodzą ubezpieczenie podróżne, ubezpieczenie od utraty pracy, czasowej lub trwałej niezdolności do pracy oraz ubezpieczenie na życie
Przeznaczenie
  • dostęp do środków finansowych w kraju i za granicą
  • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w sklepach i w internecie
  • dostęp do gotówki poprzez wypłaty z bankomatów
  • możliwość dokonywania przelewów z rachunku karty kredytowej
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Sposób rozliczenia
Limity