Kartą kredytową MasterCard Aspiracje Standard Adm. można płacić w punktach handlowo-usługowych oraz internecie, dokonywać poleceń przelewów lub przelewów wewnętrznych oraz wypłacać gotówkę w bankomatach.

Karta kredytowa MasterCard Aspiracje Standard Adm. to:

  • wygoda - dostęp do środków w kraju i za granicą, możliwość dokonywania płatności za towary i usługi, dostęp do gotówki poprzez wypłaty gotówki  z bankomatów, możliwość dokonywania poleceń przelewów lub przelewów wewnętrznych z rachunku karty kredytowej
  • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu na zakupy aż do 54 dni (dotyczy transakcji bezgotówkowych)
  • bezpieczeństwo - pakiet ubezpieczeniowy, w którego skład wchodzą ubezpieczenie podróżne oraz ubezpieczenie na życie

 

Przeznaczenie
  • dostęp do środków finansowych w kraju i za granicą
  • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w sklepach i w internecie
  • dostęp do gotówki poprzez wypłaty z bankomatów
  • możliwość dokonywania przelewów z rachunku karty kredytowej
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Sposób rozliczenia
Limity