Karta kredytowa MasterCard Platinum Adm. jest ekskluzywną, wygodną i bezpieczną kartą kredytową, dającą pełną swobodę finansową w kraju i za granicą.

MasterCard Platinum Adm. umożliwia skorzystanie z wysokiego limitu kredytowego.

  • ubezpieczenie w podróży zagranicznej dla Państwa i członków Państwa rodziny, obejmujące koszty leczenia za granicą posiadacza karty oraz osoby towarzyszącej w podróży
  • atrakcyjny pakiet Concierge zapewniający komfort w sytuacjach losowych dzięki serwisowi informacyjno-organizacyjnemu
  • usługa Priority Pass zapewniająca dostęp do poczekalni typu „Executive Lounge” na lotniskach na całym świecie
  • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu do 54 dni (dotyczy transakcji bezgotówkowych)

 

Przeznaczenie
  • dostęp do środków finansowych w kraju i za granicą
  • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w sklepach i w internecie
  • dostęp do gotówki poprzez wypłaty z bankomatów
  • możliwość dokonywania przelewów z rachunku karty kredytowej
Usługi dodatkowe
Utrata karty
Sposób rozliczenia
Limity