RRSO wynosi 17,34 % dla studenckiej karty kredytowej z limitem 1500 zł przy wykorzystaniu limitu w całości przez przeprowadzenie jednej transakcji w miesiącu, w którym Klient otrzymał kartę, spłacie zadłużenia w 12 ratach w ciągu roku i nominalnej stopie procentowej 11,5% w kolejnych 12 cyklach. W kalkulacji uwzględniono obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci w wysokości 0,1% miesięcznie od wartości zadłużenia, opłatę za każdorazowe wznowienie karty płatniczej - z wyjątkiem kart wydawanych po zgłoszeniu utraty karty 2,50 zł rocznie i opłatę roczną za obsługę karty kredytowej w wysokości 19 zł (informacja wg stanu na 05.01.2022 r.). Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 1 634,57 zł.