• wygoda - kartą kredytową VISA Classic payWave Adm. możesz dokonywać płatności w sklepach i punktach usługowych, internecie ; wypłacać gotówkę z bankomatu oraz dokonywać poleceń przelewów lub przelewów wewnętrznych z rachunku karty kredytowej
  • oszczędność czasu - nie musisz szukać drobnych, podawać numeru PIN, ani czekać na autoryzację transakcji. Transakcja zbliżeniowa z kartą kredytową VISA payWave Adm. trwa dosłownie kilka sekund. Wystarczy, że zbliżysz kartę do terminala oznaczonego specjalnym symbolem.
  • możliwość skorzystania z nieoprocentowanego kredytu na zakupy aż do 58 dni (dotyczy transakcji bezgotówkowych)
  • bezpieczeństwo – ubezpieczenie w czasie podróży zagranicznej
  • możliwość płatności zbliżeniowych zegarkiem Garmin lub zegarkiem Swatch.

 

Przeznaczenie
  • dostęp do środków finansowych w kraju i za granicą
  • możliwość dokonywania płatności za towary i usługi w sklepach i w internecie
  • dostęp do gotówki poprzez wypłaty z bankomatów
  • możliwość dokonywania przelewów z rachunku karty kredytowej
Funkcjonalność płatności zbliżeniowych
Usługi dodatkowe
Limity
Utrata karty
Sposób rozliczenia