Biała naklejkaCzarna naklejka

 

Jak płacić naklejką?

  • Przyklej naklejkę na zewnętrznej stronie obudowy telefonu, jak najdalej od baterii. 
  • Jeśli Twój telefon jest wyposażony w funkcje NFC, przed płaceniem naklejką wyłącz tę funkcję.
  • Podczas płacenia zbliż naklejkę do terminala w miejscu, w którym znajdują się diody i chwilę przytrzymaj.

Jak płacić bezpiecznie kartami zbliżeniowymi?

 

Jak złożyć w IKO wniosek o kartę naklejkę do płatności zbliżeniowych?

W IKO przejdź do Mój Bank → Karty → Menu kontekstowe (ikona 3 kropek) → Zamów naklejkę zbliżeniową do konta

1. W IKO przejdź do Mój Bank → Karty → Menu kontekstowe (ikona 3 kropek) → Zamów naklejkę zbliżeniową do konta

Wybierz wizerunek nowej naklejki i określ jej limity

Wybierz wizerunek nowej naklejki i określ jej limity

Zweryfikuj adres do wysyłki i wyślij wniosek. Status wniosku sprawdzisz w powiadomieniu push oraz w Moich wnioskach i umowach

3. Zweryfikuj adres do wysyłki i wyślij wniosek. Status wniosku sprawdzisz w powiadomieniu push oraz w Moich wnioskach i umowach

Przeznaczenie

Karta PKO Ekspres w postaci naklejki zbliżeniowej jest idealna na zakupy. Możesz nią zapłacić za drobne kwoty używając funkcji zbliżeniowej.

Limity
Sposób rozliczenia
Operacje w walutach obcych
Używanie karty
Aktywacja
Utrata karty
Wznowienie karty