Informujemy, że od dnia 04.09.2012r. nie będą wydawane karty obciążeniowe PKO Visa Classic.
Duplikaty, wznowienia oraz nowe karty w miejsce zastrzeżonych będą wydawane do odwołania na dotychczasowych warunkach.

  • Możliwość dokonywania transakcji kartą bez konieczności posiadania środków na rachunku w chwili dokonywania transakcji
  • Wygodny system rozliczania transakcji: gwarantuje wygodny system planowania i kontroli wydatków - bank kredytuje transakcje dokonywane przez posiadacza karty od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, po całym cyklu są sumowane transakcje, rachunek obciążany jest ostatniego dnia miesiąca suma transakcji+1% prowizji od transakcji bezgotówkowych obciążenie rachunku następuje automatycznie w ostatnim dniu miesiąca, niezależnie od faktycznej daty dokonania operacji w danym miesiącu Klient może wydać dyspozycję, aby transakcje walutowe obciążały jego rachunek walutowy w PKO Banku Polskim
  • Bezpieczeństwo: bank przejmuje odpowiedzialność za wszystkie nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu od chwili zgłoszenia utraty karty. Odpowiedzialność Klienta za transakcje dokonane przed zgłoszeniem utraty karty jest ograniczona do równowartości 50 Euro.

 

1. Wydanie lub wznowienie karty - opłata za każdy 12 miesięczny okres ważności karty – 40,00 zł

2. Ekspresowe wydanie karty (tj. do trzech dni roboczych od dnia złożenia wniosku - z wyłączeniem sobót) - dodatkowo - 50,00zł + koszty przesyłki

3.Wypłata gotówki w walucie polskiej - za każdą operację od wartości operacji:

  • w bankomatach PKO BP - 4% nie mniej niż 5,00 zł
  • w oddziałach PKO BP - 4% nie mniej niż 5,00 zł
  • w agencjach PKO BP – 4%nie mniej niż 5 00 zł
  • w bankomatach i oddziałach innych niż PKO BP SA - 4% nie mniej niż 5,00 zł

4. Wypłata w walutach obcych - za każda operację od wartości operacji – 4% nie mniej niż 5 zł

5. Miesięczne rozliczenie operacji bezgotówkowych - od wartości operacji:

  • krajowych - 1%
  • zagranicznych - 1%

 

Warunki otrzymania

Karta wycofana z oferty.

Informacje dodatkowe
Utrata karty
Wznowienie karty
Przeznaczenie
Dla kogo?
Spłata karty
Limity
Sposób rozliczenia