Karta PKO Ekspres do PKO Konta osobistego

Łatwy dostęp do środków zgromadzonych na koncie.

Karta PKO Ekspres w formie gadżetu lub naklejki

Skorzystaj z szybkich płatności zbliżeniowych.

PKO Ekspres wydawana użytkownikom

Karta może zostać wydana do Twojego rachunku wskazanej przez Ciebie osobie.

PKO Ekspres z funkcją karty miejskiej

Teraz możesz mieć dwie karty w jednej. Karta PKO Ekspres do konta z dołączoną funkcja Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej

Karty walutowe

Karty walutowe są wydawane dla posiadaczy rachunków oszczędnościowych płatnych na żądanie w walutach USD, EUR, GBP.

Karta wielowalutowa

Jedna inteligentna karta do wielu kont, w tym PLN i 7 walutowych.