Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy ROR (PKO ŻYCIE TU S.A.)

Ubezpieczenie na życie przeznaczone jest dla Posiadaczy ROR prowadzonych w PKO Banku Polskim. Ubezpieczenie jest oferowane w trzech wariantach z wysokimi sumami ubezpieczenia.