Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy ROR (PKO ŻYCIE TU S.A.)

Ubezpieczenie na życie przeznaczone jest dla Posiadaczy ROR prowadzonych w PKO Banku Polskim. Ubezpieczenie jest oferowane w trzech wariantach z wysokimi sumami ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW (Cardif)

Indywidualne ubezpieczenie NNW Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce dla posiadaczy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w PKO Banku Polskim.