Coraz więcej Polaków szukając sposobu na sfinansowanie swoich potrzeb decyduje się na wzięcie kredytu czy pożyczki. Dlaczego tak się dzieje? To proste. Kredyty są coraz tańsze, a przez to bardziej dostępne i dlatego zaciąganie kredytów przeznaczanych np. na mieszkania, samochody, sprzęt AGD jest coraz powszechniejsze.

Wszystko to może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy jednocześnie spłacać dwa, trzy a nawet więcej kredytów. Rata każdego z nich płacona będzie w innym terminie, każdy z kredytów będzie zabezpieczony w inny sposób, a łączna suma rat może stanowić spore obciążenie domowego budżetu. Nie sposób nie zgodzić się więc, że jednoczesna spłata kilku kredytów, pożyczek lub innych zobowiązań jest po pierwsze droga, a po wtóre niewygodna dla spłacającego, który musi pamiętać o różnych terminach i kwotach miesięcznych spłat.

Co zatem mają robić osoby zmagające się z takimi problemami? Mogą skorzystać z oferowanego przez PKO Bank Polski kredytu konsolidacyjnego, który przeznaczyć można na spłatę kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych zaciągniętych także w innych bankach. Kredyt konsolidacyjny może być przeznaczony na spłatę w szczególności: kredytów mieszkaniowych, samochodowych, konsumpcyjnych, debetów w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, zadłużeń w kartach kredytowych, pożyczek itp.

Jakie są zalety kredytu konsolidacyjnego? Przede wszystkim, kredyt konsolidacyjny w znaczny sposób obniża koszty związane ze spłatą zadłużenia oraz upraszcza jego obsługę - płacimy tylko jedną ratę, a termin, w jakim będzie ona spłacana jest ustalany indywidualnie. Drugą istotną zaletą kredytu konsolidacyjnego jest jego zabezpieczenie - hipoteka na nieruchomości - oznacza to, że po uzyskaniu kredytu zwolnione będą dotychczasowe zabezpieczenia (np. poręczyciele, zastaw rejestrowy czy cesja z polisy auto casco samochodu). Trzecią zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość przeznaczenia do 40% jego kwoty na dowolny cel nie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co trzeba wiedzieć o kredycie konsolidacyjnym?:

Zdolność kredytowa
Zabezpieczenie kredytu
Wysokość kredytu
Waluta kredytu i jego oprocentowanie
Wypłata i spłata kredytu
Okres kredytowania
Drukuj