Rozmowa sprzedażowa
Przyjęcie i wstępna weryfikacja dokumentów
Rozpatrywanie wniosku
Decyzja kredytowa
Podpisanie umowy
Wypłata kredytu
Drukuj