Aneks
Hipoteka
Karencja
Kapitalizacja odsetek
Księga wieczysta
Marża
Ograniczone prawo rzeczowe
Okres kredytowania
Okres spłaty
Okres wykorzystania kredytu
Oprocentowanie zmienne
Poręczenie
Prolongata
Rata kredytu
Raty równe
Raty malejące
Ryzyko kursowe
Transza
WIBOR
Wkład własny
Współczynnik LTV (Loan-to-value ratio)
Zadłużenie
Zdolność kredytowa
5-letnia stała stopa bazowa
Drukuj