Aneks
Hipoteka
Karencja
Kapitalizacja odsetek
Księga wieczysta
Marża
Ograniczone prawo rzeczowe
Okres kredytowania
Okres przejściowy
Okres spłaty
Okres wykorzystania kredytu
Oprocentowanie stałe
Oprocentowanie zmienne
Poręczenie
Prolongata
Promesa kredytowa
Przewalutowanie
Rata kredytu
Raty równe
Raty malejące
Rynkowa stopa referencyjna
Ryzyko kursowe
Stawka referencyjna
Stopa referencyjna
Transza
WIBOR
Wkład własny
Współczynnik LTV (Loan-to-value ratio)
Zadłużenie
Zdolność kredytowa
Drukuj