Aneks
Hipoteka
Karencja
Kapitalizacja odsetek
Księga wieczysta
Marża
Ograniczone prawo rzeczowe
Okres kredytowania
Okres spłaty
Okres wykorzystania kredytu
Oprocentowanie zmienne
Oprocentowanie stałe przez 5 lat
Poręczenie
Prolongata
Rata kredytu
Raty równe
Raty malejące
Ryzyko kursowe
Transza
WIBOR
Współczynnik LTV (Loan-to-value ratio)
Wkład własny
Zadłużenie
Zdolność kredytowa
5-letnia stała stopa bazowa
Drukuj