Poniżej znajdziesz przykładową listę dokumentów, wymaganych w przypadku gdy osiągasz dochody na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony i:

Pamiętaj, że podane wykazy dokumentów należy traktować orientacyjnie  – indywidualną, wymaganą listę dokumentów ustali pracownik Banku.

Dla potrzeb prawidłowej oceny zdolności kredytowej, Bank po przyjęciu wniosku, a przed wydaniem decyzji kredytowej może poprosić Cię o dodatkowe dokumenty.

Kupujesz mieszkanie na rynku wtórnym
Budujesz dom
Drukuj