• oprocentowanie - tylko 2% w stosunku rocznym. Pozostałą część odsetek pokrywa BGK
  • brak prowizji za udzielenie kredytu
  • okres kredytowania - do 10 lat
  • karencja w spłacie kapitału - nawet do 24 miesięcy
  • wysokość kredytu - nawet do 80%  wartości nieruchomości
  • waluta kredytu - PLN

Jak uzyskać kredyt:

  • uzyskaj potwierdzenie zaistniałej szkody w swoim Urzędzie Gminy,
  • złóż wniosek w Oddziale PKO BP wraz z aktem własności nieruchomości

UWAGA: O kredyt możesz ubiegać się nie później niż w 24 miesiące od wystąpienia klęski żywiołowej!

Dla kogo?

Kredyt przeznaczony dla osób, których nieruchomość została zniszczona na skutek powodzi, huraganu lub osuwisk ziemnych.

Przeznaczenie
Wysokość kredytu
Waluta
Karencja w spłacie kredytu

Opłaty i prowizje

Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP, przy czym Bank nie pobiera od kredytobiorcy prowizji za udzielenie kredytu.

Oprocentowanie

Tylko 2% w stosunku rocznym. Pozostałą część odsetek pokrywa BGK.