Bilansowanie kredytu WŁASNY KĄT hipoteczny/kredytu hipotecznego MDM oszczędnościami gromadzonymi na Rachunku Oszczędnościowo - Rozliczeniowym pozwala na obniżenie płaconych odsetek. Aby z niego skorzystać wystarczy posiadać rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy oraz ustalić wspólnie z PKO Bankiem Polskim limity (górny i dolny) na ROR. Bilansowanie kredytu oszczędnościami działa w sposób następujący:

  • jeżeli środki znajdujące się na ROR są wyższe od ustalonego limitu górnego - nadwyżka przekazywana jest na rachunek bilansujący,
  • środki znajdujące się na rachunku bilansującym każdego dnia powodują, obniżenie podstawy do obliczania odsetek, a tym samym zmniejszają koszt spłaty kredytu.

Opcja bilansowania działa w okresach trzyletnich.

Drukuj