Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą obniżyć o 50% swoją prowizję za udzielenie kredytu Własny Kąt hipoteczny.

Przyjdź do Oddziału lub Agencji PKO Banku Polskiego i poproś o przedstawienie oferty kredytu Własny Kąt hipoteczny a z Kartą Dużej Rodziny Twoja prowizja za udzielenie kredytu zostanie obniżona o 50%.

Preferencyjne warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny nie łączą się z warunkami innych ofert specjalnych, promocji oraz z innymi preferencjami wynikającymi z posiadania innych produktów Banku (np. OKM) lub z uzyskaniem dodatkowych upustów cenowych w zakresie prowizji związanych z indywidualnymi warunkami.

Proponowane warunki cenowe dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny obowiązują dla osób, które złożą wniosek w placówce Banku o kredyt mieszkaniowy Własny Kąt hipoteczny w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Przykładowe warunki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczony hipoteką wynosi  4,34% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 170000zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 68,5%, oprocentowanie zmienne 4,00%/rok, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 7.07.2017r. oraz marża 2,27% (marża jest podwyższana o 0,9pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 105 011,63zł, w tym: prowizja 0,87%, tj. 1 479zł, odsetki 99 713,63zł, ubezpieczenie nieruchomości 3 400zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 275 011,63zł, płatna w 300 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 898,46zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi  4,17% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 30 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 341 819 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 72,5 %, oprocentowanie zmienne 3,87%/rok, na które składa się stopa referencyjna WIBOR 3M 1,73% wg stanu na dzień 7.07.2017 r. oraz marża 2,14% (marża jest podwyższana o 0,9pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 2 miesięcy od zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 249 097,62zł, w tym: prowizja 0,87%, tj. 2 973,83zł, odsetki 237 200,99zł, ubezpieczenie nieruchomości 8 203,8zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 700zł, PCC 19 zł; całkowita kwota do zapłaty 590 916,62zł, płatna w 360 ratach annuitetowych (równych) miesięcznych po 1 608,16zł (po ustanowieniu zabezpieczenia). Kalkulacja została dokonana na dzień 7.07.2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

Różnica w wartościach RRSO wynika z różnych przykładów reprezentatywnych dla obu banków.

PKO Bank Polski przy oferowaniu kredytów hipotecznych może występować jako kredytodawca albo jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – PKO Banku Hipotecznego SA. PKO Bank Polski jako powiązany pośrednik kredytu hipotecznego działający wyłącznie w imieniu i na rzecz jednego kredytodawcy PKO Banku Hipotecznego SA wykonuje czynności pośrednika kredytu hipotecznego związane ze sprzedażą kredytu hipotecznego PKO Banku Hipotecznego SA, w tym obejmujące przygotowanie dokumentacji wymaganej dla udzielenia kredytu, przekazywanie klientowi wszelkich przed umownych informacji, w tym o decyzji kredytowej, zawieranie umowy o kredyt.

Wniosek o kredyt składany jest do obu banków. Informacja, który ze wskazanych banków będzie mógł być stroną umowy kredytu, zostanie przekazane w decyzji kredytowej.

 

 

Drukuj