Opłaty i prowizje

Ważne: na dzień przedłużenia Limitu odnawialnego konieczne jest zapewnienie na koncie wolnych środków na pobranie należnych odsetek oraz prowizji. Z tytułu udzielania i spłaty limitu  dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z obowiązująca taryfą.

Oprocentowanie

Oprocentowanie limitu wg zmiennej stopy procentowej i zależne jest od poszczególnych przedziałów kwotowych zadłużenia

Dla limitu odnawialnego w wysokości 4 000zł dla posiadaczy kont, np. Superkonto, PKO Konto za Zero, PKO Konto bez Granic, PKO Konto dla Młodych, Konto Codzienne Adm., Konto Ulubione Adm., Konto Spektrum Adm.: do obliczenia wysokości RRSO oraz całkowitego kosztu kredytu przyjęto, że limit został wykorzystany jednorazowo w całości, w dniu postawienia go do dyspozycji Kredytobiorcy. RRSO wynosi 15,86% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 4000 zł, oprocentowanie zmienne 10%/rok, całkowity koszt kredytu 319,96 zł, w tym: prowizja 100,00 (2,5%), odsetki 219,96 zł, całkowita kwota do zapłaty 4319,96 zł płatna w 12 równych ratach miesięcznych po 351,66 zł. Stan na 17.07.2015 roku.