Przelew
zagraniczny/walutowy

Przelew zagraniczny/walutowy stanowi prosty sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek Odbiorcy w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub zagranicznym (w walutach obcych i PLN) albo otrzymania środków z banków krajowych (w walutach obcych) lub banków zagranicznych (w walutach obcych i PLN).