Polecenia
wypłaty

Polecenie wypłaty stanowi prosty sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub zagranicznym albo otrzymania środków z zagranicy lub innych banków krajowych, w walutach obcych.

Realizacja
czeku zagranicznego

Usługa skupu i inkasa czeku zagranicznego zapewnia Klientom PKO Banku Polskiego umożliwia dokonanie rozliczeń transakcji handlu zagranicznego

Sprzedaż
czeków bankierskich

Sprzedaż czeku bankierskiego jest operacją polegającą na wystawieniu przez PKO BP czeku bankierskiego zgodnie z instrukcjami złożonymi przez Klienta - nabywcę czeku na rzecz remitenta wskazanego przez Klienta.