Polecenia
wypłaty

Dlaczego warto?

 • najprostsza i najszybsza forma płatności
 • niskie koszty realizacji

Dodatkowe korzyści wynikające z wykorzystania polecenia wypłaty SEPA:

 • najniższy koszt realizacji
 • przejrzystość opłat
 • na rachunek beneficjenta dociera pełna kwota płatności - nie pobiera się opłat z kwoty polecenia wypłaty
 • brak banków pośredniczących w realizacji płatności
 • pełna automatyzacja obsługi płatności
 • szybki czas realizacji zlecenia - max. 3 dni robocze od daty akceptacji
 • jednolite standardy realizacji płatności w całym obszarze SEPA

Szczegóły oferty

 • Przeznaczenie

  Polecenie wypłaty stanowi prosty sposób przekazania środków pieniężnych na rachunek odbiorcy w banku krajowym (w walucie innej niż PLN) lub zagranicznym albo otrzymania środków z zagranicy lub innych banków krajowych, w walutach obcych.

 • Dla kogo?

 • Waluta

 • Termin realizacji

 • Zawarcie umowy

 • Rodzaje poleceń wypłaty

 • Słownik definicji

Oprocentowanie i opłaty

Opłaty i prowizje

 

Prowizje i opłaty pobierane zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP i zgodnie z dyspozycją Klienta złożoną w zleceniu.